คำจำกัดความ( definition)ที่ใช้เดาความหมายภาษาอังกฤษเช่น         

                    means  

                   

                    meaning     

           

                    be defined as   

               

                    verb to be= is, am , are, was, were     

           

                    be called    

            

                    be termed    

             

  นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมาย , --  ,(…), […] 

 

             

             1. A word that has similar meaning to another word is called synonym. <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">       ประโยคนี้เราจะทราบว่า   คือคำที่มีความหมายเหมือนกันโดยเดาจากคำจำกัดความ A word that has similar meaning to another word</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>                2. In English, there are many useful transition   phrasesgroups of words that connect ideas. <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">       ประโยคนี้ทำให้ทราบว่า transition   phrases ก็คือกลุ่มของคำที่เชื่อมความคิด  groups of words that connect ideas</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>                 3. Origami(Japanese paper folding)  is family fun. <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">       ประโยคนี้เดาได้จากคำในวงเล็บ ทำให้ทราบว่า   Origamiก็คือการพับกระดาษของญี่ปุ่น(Japanese paper folding)</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><div style="text-align: center">Relaxing By The Fire</div><p>              วันต่อไปจะมาดูการเดาคำศัพท์จากสิ่งอื่นๆกัน แต่วันนี้ขอไปอ่านหนังสือก่อนนะครับ  </p><p></p><p></p><p></p><p>    ข้อมูลบางส่วนจาก อ่านภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผลHow to Become an Efficient Reader.
</p>