การเลือกเปลี่ยนชุดสี (color theme) ให้บล็อก 

  1. ไปที่แผงควบคุม
  2. กดแก้ไขบล็อกที่ต้องการ
  3. เลือกสี และอาจจะเลือก ความเข้มสี
  4. กดปุ่มแก้ไข เพื่อบันทึกเก็บ

เช่น ในรูป ดิฉันเลือกสีเป็น 16% และความเข้มสีเป็น  40% ก็จะได้เป็นชุดสีเขียวขี้ม้าค่ะ

และพิเศษสำหรับท่านที่มีความรู้ด้าน CSS ท่านสามารถใส่ script ของ CSS ที่ตกแต่งได้เองด้วยค่ะ เช่น อาจจะนำรูปมาใส่ background ของบล็อก เป็นต้นค่ะ (ศึกษา CSS ได้ที่ http://www.w3schools.com/css/default.asp)

ลองดูนะค่ะ รางวัลการตกแต่งบล็อกด้วย CSS กำลังรอท่านอยู่ค่ะ