ละอองความรู้ 43 : ฝันและความสำเร็จแห่งชีวิต

  Contact

ในชีวิตของทุก ๆ คนล้วนแล้วแต่มีความฝัน

และทุก ๆ ชีวิตนั้นก็พยายามที่จะทำให้ฝันนั้นสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ฝันหรือที่ได้ตั้งใจไว้

สำหรับความฝันและความสำเร็จแห่งชีวิตนั้น มีฝันอยู่ประการหนึ่งที่เราทุกคนจำเป็นต้องทำ นั่นก็คือ ฝันที่จะให้พ่อและแม่มีความสุข และเป็นความฝันที่เราจำเป็นที่จะต้องทำให้สำเร็จเป็นลำดับแรกก่อนความฝันใด ๆ ในชีวิต

ถ้าเปรียบเทียบกับความต้องการ 5 ขั้นของ Abraham Maslow สำหรับตัวผมเองนั้น อาจจะพูดได้ว่า ความฝันที่จะทำให้พ่อและแม่มีความสุขนั้น อยู่ในขั้นที่ 1 เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนสิ่งอื่นใด

ปัจจัยสี่ เสื้อผ้า อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ยังมิสำคัญเทียบเท่ากับความต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่และทำให้ท่านมีความสุข

ขออนุญาตยกคำพูดของคุณโสภณ สุภาพงศ์ ที่กล่าวไว้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตว่า เราควรทำวันนี้ให้ดีที่สุด ทำเหมือนไม่มีวันพรุ่งนี้ อย่าคิดไว้พรุ่งนี้แล้วค่อยทำ

ความสำเร็จจากการเรียน และความสำเร็จจากการทำงานนั้น อาจจะพูดได้ว่า เมื่อไหร่และที่ใดก็ได้

แต่วันนี้ ถ้าเรายังมีท่านและท่านยังมีเรา ควรทำฝันนั้นให้สำเร็จและเป็นจริง ณ ขณะที่ยังมีโอกาสได้ทำ 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ความรู้คือพลัง

Post ID: 53972, Created: , Updated, 2012-02-11 16:05:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: Public Domain, Comments: 1, Read: Click

Tags #ความสำเร็จ#ความฝัน#พ่อ#แม่

Recent Posts 

Comments (1)

"ทำวันนี้ให้ดีที่สุด"

เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้อีกหรือเปล่า...

เคยตั้งคำถามว่า หากเรามีเวลาเพียงวันเดียว คือ วันนี้ แล้วเราจะต้องทำอะไรบ้าง ?

จริงๆแล้ว ก็เป็นอย่างนั้นครับ!!!

เราไม่รู้อนาคตได้เลย เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในวินาทีอนาคต

ทำให้ดีที่สุด ในเงื่อนไขที่มนุษย์คนหนึ่งพึงกระทำ 

ขอบคุณบันทึกจากมิตรที่เตือนใจ