JJ2013V6_5 Blogger สองสหายร่วมสร้างครูผู้ช่วยสอน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Blogger G2K สองสหาย

   อ.ต้อม สัมปะปิ และ JJ ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์จากการเป็นครู ให้กับ ตัวแทนคณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เพื่อเป็น ผู้ช่วยสอนทางคลินิก ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


 นำภาพบรรยากาศการเรียนรู้ และ เอกสารบางส่วนมาฝาก สร้าง "ครูเพื่อศิษย์ โดย ครูเพื่อศิษย์" โดยใช้ เครื่องมือ KM ฝึกเรียนรู้จาก คลิป Patch Adam's หัดถอดบทเรียน หัดแลกเปลี่ยน เรียน รู้ ซึ่งกันและกัน โดยสร้างทีมงาน สหสาขาวิชาชีพ ที่เน้น ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เชื่อม QA>>HA ด้วย KM


 เวที แห่งการเรียนรู้ ใช้บทเรียนที่สอน นักเรียนแพทย์ และ นักศึกษา รังสีเทคนิค ของ มอดินแดง

 

 TQF หรือ สมรรถนะพึงมีที่ สถาบันการศึกษา ต้องสร้างหลักสูตร ความเชื่อมโยง ร้อยเรียง เพื่อให้เกิด บัณฑิตที่พึงประสงค์


รศ.เพชรากร หาญพานิชย์ นำประสบการณ์ การนำงานประจำมาพัฒนาเป็นงานวิจัย ที่เรียกว่า R2R  และ นวตกรรม จนได้เป็น รองศาสตราจารย์ และ ว่าที่ Doctor ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

JJ2013

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (10)

ขอร่วมชื่นชมการแบ่งปันความรู้ในเวทีดีๆเช่นนี้ค่ะ...

เขียนเมื่อ 

คลิก ==> คลิป  ==>  คุย ==> แบ่งปัน

เรียนรู้ร่วมกัน  พัฒนา สร้างสรรค์  ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

เข่ามาชิื่นชมกิจกรรมดีๆครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

เหนื่อยใจจังค่ะอาจารย์ ถ้าอยู่กับคนที่ไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา ไม่นำำพาKM

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านพี่ใหญ่ ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านชาดา หน่วยงานไหน ร่วมใจ ร่วมมือ หน่วยงานนั้น เจริญ ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน พ.แจ่มจำรัส ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เรีัยนท่าน Happy Girl ทานยา ทำใจ ครับ

เรียน อ.จิตเจริญ ที่เคารพ

ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูง ที่ได้สอนและแนะนำ ตลอดมา ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ต้อม ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาครับ