ประวัติส่วนตัว

นายวิศรุต  คงเทพ อยู่บ้านเลขที่ 19/1 หมู่3 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง อาชีพ พนักงานราชการ สอนทักษะการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิเตอร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)