ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

   ชื่อ  นายไกรสร  ขุนวิเศษ  เกิดวันที่ 15 ตุลาคม 2530 อายุ 25 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน

    201 หมู่ 3 ซอย 7 ถนน อภัยบริรักษ์ ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง

สถานที่ทำงาน

     ปัจจุบันเป็นครูอัตราจ้างสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาความเห็น (0)