ไผ่ : ประโยชน์สารพัน จากอาหารสู่สิ่งทอ (ตอนที่ 1)

วิโรจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โปรดติดตามตอนที่ 2 

ที่มา : Colourway ปีที่ 19 ฉบับที่ 106 (พ.ค.-มิ.ย.56) เขียนโดย วิโรจน์ แก้วเรือง               และศศิพิมพ์ ลิ่มมณี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระน่ารู้หม่อนไหมความเห็น (1)

-สวัสดีครับ..

-ตามมาอ่านข้อมูลเรื่อง"ไผ่"ครับ.

-ขอบคุณครับ