ไหว้ครู ร.ร.เลยพิทยาคม ชุด 3 ( 88 รูป)ความเห็น (1)

-สวัสดีครับครู..

-"ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา....."

-ขอร่วมระลึกถึงพระคุณครูครับ..