โรงเรียนข้าวและชาวนาจัดหลักสูตรแบบครบวงจร ณ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โรงเรียนข้าวและชาวนาข้าว มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ เป็นทั้งอาหารหลักและพืชเศรษฐกิจ และยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวนาจำนวนมาก นอกเหนือไปกว่านั้นข้าวยังเป็นแหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยมา อย่างยาวนาน ข้าวจึงเปรียบเสมือนเป็นพืชคู่บ้านคู่เมืองของคนไทย และชาวนาก็เปรียบดังกระดูกสันหลังของชาติ

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า อาชีพการทำนามีความสำคัญกับประเทศไทยอย่างมาก เพราะการทำนาปลูกข้าวของชาวนาไทยเป็นทั้งวิถีชีวิต ทั้งวัฒนธรรม จิตวิญญาณและยังเป็นความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับการปลูกข้าวอย่างมาก ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 3 พระองค์ ที่มีความห่วงใยในเรื่องข้าวและชาวนาไทยมาโดยตลอด  กรมการข้าวจึงได้จัดทำโครงการ โรงเรียนข้าวและชาวนา” ขึ้น ณ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้และความมั่นคงให้กับชาวนาไทย

โดยเบื้องต้นได้กำหนดหลักสูตรไว้ 3 ระยะ ได้แก่

หลักสูตรระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะครอบคลุมตั้งแต่ วิธีการเตรียมดิน การปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าว

สำหรับหลักสูตรระยะสั้นนั้น มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจในเรื่องข้าวแต่ไม่มีแหล่งเรียนรู้ จะได้มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้ามา ณ จุดเดียวแต่ได้ความรู้อย่างครบถ้วน ส่วนหลักสูตรระยะกลางและระยะยาว ที่ต้องมีการลงพื้นที่นาหรือศึกษาแบบเชิงลึกนั้น กรมการข้าวได้เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยชาวนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เพื่อส่งผู้ที่จะศึกษาหลักสูตรระยะนี้ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมที่โรงเรียน ชาวนา ซึ่งในหลักสูตรระยะกลางและระยะยาวเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับพี่น้องชาวนาอย่าง มาก เนื่องจาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเรื่องข้าว เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างไม่หยุดยั้ง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาของแต่ละท่าน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นได้

เป้าหมายสูงสุดของการจัดตั้งโรงเรียนข้าวและชาวนา คือ ต้องการปลูกฝังทัศนคติของเยาวชนให้มีความรู้สึกรักชาวนา รักข้าว ภาคภูมิใจในอาชีพการทำนา และเห็นคุณค่าของข้าวแต่เมล็ด นอกเหนือสิ่งอื่นใดคือต้องการจะเพิ่มความรู้และประสบการณ์เรื่องของข้าวให้ คนไทยทั้งชาติได้ทราบว่าการปลูกข้าววิธีการที่ถูกต้องทำอย่างไร มีความยากลำบากอย่างไร เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เยาวชนทั้งหลายที่จะกลายเป็นยุวชาวนาในอนาคต มีทัศนคติที่ดีต่อชาวนา ต่อข้าวของประเทศไทย และสืบทอดอาชีพการทำนาของบรรพบุรุษสืบไป” อธิบดีกรมการข้าว กล่าวย้ำ

โรงเรียนข้าวและชาวนา มีกำหนดเปิดตัวครั้งแรกในงานวันข้าวและชาวนา ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2556 ณ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครและศึกษาหลักสูตรได้ในวันดังกล่าว ซึ่งกรมการข้าว จะเปิดหลักสูตรอบรมตลอดทั้งปีและจัดให้เป็นภารกิจประจำของกรมการข้าว ทั้งนี้ ก็เพื่อผลิตบุคลากรด้านข้าวที่มีความรู้ความสามารถประดับวงการข้าวให้ได้มาก ที่สุดนั่นเอง( ขอบคุณการเปิดตัวโรงเรียนชาวนา จากหนังสือพืมพ์เดลินิวส์ )

ด้วยความปรารถนาดี  กานดา แสนมณี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กานดา-นาฬิเก (รวมความรู้ ให้เกิดประโยชน์)

คำสำคัญ (Tags)#ข้าว#กานดาน้ำมันมะพร้าว#โรงเรียนข้าวและชาวนา#ชาวนนา

หมายเลขบันทึก: 537815, เขียน: 01 Jun 2013 @ 21:12 (), แก้ไข: 01 Jun 2013 @ 21:20 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 6, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อยากไปเรียนสักคอร์สนะค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูนก

ค่ะพี่ดาอ่านจบก็อยากไปเรียน ถ้าอยู่กันใกล้ๆกันเราชาว gotoknow ชวนกัน

ไปเรียนพร้อมๆกันมีความสุขมากมายแน่ๆ  แค่ได้ทราบเราก็ชื่นใจกับข่าวนี้นะคะ