นิราศภูเขาทอง แปล


นิราศภูเขาทอง - แปล ๐


นิราศภูเขาทอง
และคำแปล

===========================================

นิราศภูเขาทอง
เป็นนิราศเรื่องเยี่ยมที่สุดของท่านสุนทรภู่ ท่านแต่งเรื่องนี้
เมื่อครั้งเดินทางไปนมัสการเจดีย์ภูเขาทอง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราวปี
พ.ศ.๒๓๗๑ อายุราว ๔๒ ปี นิราศเรื่องนี้มีกระบวนกลอนอันไพเราะ
และแง่คิดสำหรับการดำรงชีวิต

.
อาจเป็นด้วยท่านสุนทรภู่ได้บวชมาหลายพรรษาแล้ว
และได้ตระหนักถึงความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้น เส้นทางเดินทางจะคล้ายกับนิราศ พระบาท
เพราะออกจากพระนครทวนแม่น้ำขึ้นไปทางเหนือ
ขอให้สังเกตความเปรียบเทียบในนิราศภูเขาทองกับนิราศพระบาท
ซึ่งท่านแต่งขึ้นเมื่อรุ่นหนุ่มอายุเพียง ๒๑ ปีว่า
ท่านสุนทรภู่คิดเห็นสุขุมขึ้นอย่างไร
.
นอกจากนี้
แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคตไปหลายปีแล้วก็ตาม
แต่ความจงรักภักดีของท่านสุนทรภู่ ในพระองค์ก็มิได้เสื่อมคลายไปแม้แต่น้อย
ด้วยท่านยังคร่ำครวญรำพันถึงพระองค์อยู่ตลอดการเดินทางในนิราศเรื่องนี้==========================================


เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวสา
รับกฐินภิญโญโมทนา
ชุลีลาลงเรือเหลืออาลัย

......ถึงเดือน
๑๑ ซึ่งออกจากการจำพรรษาแล้ว เมื่อรับกฐินอย่างยินดีเสร็จแล้ว
ก็ต้องลงเรือไปด้วยความเศร้าโศกออกจากวัดทัศนาดูอาวาส

เมื่อตรุษสารทพระพรรษาได้อาศัย
สามฤดูอยู่ดีไม่มีภัย

มาจำไกลอารามเมื่อยามเย็น

......ออกจากวัดก็มองดูวัดที่เคยอาศัยอยู่เมื่อปีที่ผ่านมา
อีกทั้ง ๓
ฤดูที่อยู่มาก็ไม่มีอะไรมากวนใจโอ้อาวาสราชบุรณะพระวิหาร
แต่นี้นานนับทิวาจะมาเห็น
เหลือรำลึกนึกน่าน้ำตากระเด็น
เพราะขุกเข็ญคนพาลมารานทาง

......อีกทั้งวัดราชบุรณะพระวิหารนี้คงอีกนานกว่าจะได้มาเห็น
นึกแล้วเศร้าใจยิ่งนักทั้งนี้เป็นเพราะมีคนพาลมารังแกใส่ร้ายจะยกหยิบธิบดีเป็นที่ตั้ง

ก็ใช้ถังแทนสัดเห็นขัดขวาง
จึ่งอำลาอาวาสนิราศร้าง

มาอ้างว้างวิญญาณ์ในสาคร

......คิดจะให้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือท่านก็ไม่มีความยุติธรรม
จึงต้องอำลาวัดไปจนต้องมาอ้างว้างอยู่กลางสายน้ำถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาด

คิดถึงบาทบพิตรอดิศร
โอ้ผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทร
แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น

......ถึงหน้าวังก็เศร้าโศกมาก
คิดถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยผู้ซึ่งมีพระคุณกับสุนทรภู่อย่างมาก
เมื่อก่อนเคยเข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดและบ่อยครั้งพระนิพพานปานประหนึ่งศีรษะขาด
ด้วยไร้ญาติยากแค้นถึงแสนเข็ญ
ทั้งโรคซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็น

ไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา

......เมื่อพระองค์สวรรคตก็เหมือนกับสุนทรภู่ตายไปด้วยเพราะไม่มีญาติหรือคนคอยช่วยเหลือชีวิตจึงยากแค้นแสนเข็ญ
อีกทั้งมีโรคมีกรรมเข้ามารุมล้อม
ไม่เห็นใครที่จะพึ่งพาได้จึงสร้างพรตอตส่าห์ส่งส่วนบุญถวาย
ประพฤติฝ่ายสมถะทั้งวสา
เป็นสิ่งของฉลองคุณมุลิกา

ขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไป

......
จึงได้บวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่รัชกาลที่ ๒ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมตลอดเวลา
เพื่อเป็นสิ่งทดแทนคุณพระองค์
แม้เกิดชาติใดใดก็ขอให้เป็นข้ารับใช้พระองค์ตลอดไปถึงหน้าแพแลเห็นเรือที่นั่ง
คิดถึงครั้งก่อนมาน้ำตาไหล
เคยหมอบรับกับพระจมื่นไวย

แล้วลงในเรือที่นั่งบัลลังก์ทอง

......เมื่อถึงหน้าแพก็เห็นเรือพระที่นั่ง
คิดถึงเมื่อก่อนก็เศร้าจนน้ำตาไหล เคยหมอบกราบรัชกาลที่ ๒
กับพระจมื่นไวยซึ่งเป็นเพื่อน
แล้วก็ลงไปในเรือบัลลังก์ทองเคยทรงแต่งแปลงบทพจนารถ
เคยรับราชโองการอ่านฉลอง
จนกฐินสิ้นแม่น้ำในลำคลอง
มิได้ข้องเคืองขัดหัทยา

......เคยแต่งแปลงบทความ
เคยรับราชโองการอ่านในงานฉลอง
จนเรือที่มาทอดกฐินหมดแล้วก็ยังมิได้ทำให้พระองค์ขัดใจแต่อย่างใดเคยหมอบใกล้ได้กลิ่นสุคนธ์ตรลบ
ละอองอบรสรื่นชื่นนาสา
สิ้นแผ่นดินสิ้นรสสุคนธา
วาสนาเราก็สิ้นเหมือนกลิ่นสุคนธ์

......เคยหมอบกราบใกล้จนได้กลิ่นหอมจากพระวรกาย
กลิ่นหอมนั้นหอมจนติดจมูก แต่เมื่อพระองค์สวรรคตก็สิ้นกลิ่นหอมไปด้วย
อีกทั้งยังเหมือนวาสนาของสุนทรภู่ก็สิ้นตามกลิ่นไปดูในวังยังเห็นหอพระอัฐิ

ตั้งสติเติมถวายฝ่ายกุศล
ทั้งปิ่นเกล้าเจ้าพิภพจบสากล

ให้ผ่องพ้นภัยสำราญผ่านบุรินทร์

......มองไปในวังยังเห็นหอที่เก็บพระอัฐิของรัชกาลที่
๒ ก็ตั้งสติถวายส่วนบุญส่วนกุศล ทั้งส่งส่วนกุศลไปให้รัชกาลที่ ๓
ให้พ้นภัยในการปกครองบ้านเมืองถึงอารามนามวัดประโคนปัก

ไม่เห็นหลักลือเล่าว่าเสาหิน
เป็นสำคัญปันแดนในแผ่นดิน

มิรู้สิ้นสุดชื่อที่ลือชา

......ถึงวัดประโคนปักก็มองไปไม่เห็นเสาหินที่ลือกัน
เป็นเสาที่สำคัญในแผ่นดินขอเดชะพระพุทธคุณช่วย

แม้นมอดม้วยกลับชาติวาสนา
อายุยืนหมื่นเท่าเสาศิลา
อยู่คู่ฟ้าดินได้ดังใจปอง

......ถึงจะไม่เห็นก็ขอเดชะพระพุทธคุณช่วย
ขอให้อายุยืนหมื่นๆปีดังเสาศิลา
อยู่คู่ฟ้าดินได้ตลอดไปไปพ้นวัดทัศนาริมท่าน้ำ
แพประจำจอดรายเขาขายของ
มีแพรผ้าสารพัดสีม่วงตอง
ทั้งสิ่งของขาวเหลืองเครื่องสำเภา

......องดูริมท่าน้ำ
มีแพมาจอดขายของอยู่เรียงราย มีขายทั้งผ้าแพรสีม่วงและสีอื่นๆ
ทั้งสิ่งของที่มาจากเมืองจีนถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง

มีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา
โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเรา

ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย

......ถึงโรงเหล้าก็มีควันออกมาจากเตากลั่นมากมาย
มีเครื่องตักน้ำผูกไว้ปลายเสา
สุนทรภู่เคยดื่มน้ำเหล้าจนเมาเหมือนคนบ้าทำบุญบวชกรวดน้ำขอสำเร็จ

พระสรรเพชญโพธิญาณประมาณหมาย
ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย

ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก็เกินไป

......จึงได้บวชเพื่อจะได้พ้นจากอบายมุข
ขอให้ได้ตรัสรู้ดังพระพุทธเจ้า
แต่เหล้าเคยทำให้รอดชีวิตดังนั้นจะเมินไปก็เกินไปไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก

สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป

แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน

......ถึงจะไม่เมาเหล้าแต่ยังเมารักอยู่
หักห้ามจิตใจไม่ให้รักไม่ได้ การเมาเหล้านั้นพอรุ่งขึ้นก็หายไป
แต่การเมารักนี้จะเป็นทุกๆคืนถึงบางจากจากวัดพลัดพี่น้อง

มามัวหมองม้วนหน้าไม่ฝ่าฝืน
เพราะรักใคร่ใจจืดไม่ยืดยืน

จำต้องขืนใจพรากมาจากเมือง

......ถึงบางจากไม่อยากได้ยินคำว่าจาก
เพราะสุนทรภู่จากหลายๆอย่างมา ต้องมีใจมัวหมองเพราะรักนั้นไม่ยืนยาว
จึงต้องจากเมืองพรากมาถึงบางพลูคิดถึงคู่เมื่ออยู่ครอง
เคยใส่ซองส่งให้ล้วนใบเหลือง
ถึงบางพลัดเหมือนพี่พลัดมาขัดเคือง
ทั้งพลัดเมืองพลัดสมรมาร้อนรน

......ถึงบางพลูคิดถึงนางจันเมื่อแต่งงานกัน
เคยส่งหมากพลูโดยใส่ซองให้ทั้งหมดเป็นใบเหลืองซึ่งอร่อยมาก
ถึงบางพลัดก็ไม่อยากได้ยินคำว่าพลัดเพราะได้พลัดจากนางจัน
ทั้งยังพลัดจากเมืองและอื่นๆอย่างร้อนรนถึงบางโพโอ้พระศรีมหาโพธิ

ร่มนิโรธรุกขมูลให้พูนผล
ขอเดชะอานุภาพพระทศพล

ให้ผ่องพ้นภัยสำราญผ่านบุรินทร์

......ถึงบางโพก็คิดถึงต้นโพธิ์
ให้ร่มเงา ให้ความร่มเย็นทั้งยังทำให้โคนต้นไม้งอกงามได้ ขอเดชะของพระพุทธเจ้า
ให้พ้นภัยพาลตลอดไปถึงบ้านญวนล้วนแต่โรงแลสะพรั่ง
มีข้องขังกุ้งปลาไว้ค้าขาย
ตรงหน้าโรงโพงพางเขาวางราย
พวกหญิงชายพร้อมเพรียงมาเมียงมอง

......ถึงบ้านญวนเห็นมีโรงเรือนมากมาย
มีคนค้าขายของเช่นกุ้งหรือปลาโดยการขังไว้ในข้อง
ข้างหน้าโรงวางที่สำหรับดักปลาวางเรียงไว้
มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายมาจับจ่ายซื้อของจะเหลียวกลับลับเขตประเทศสถาน
ทรมานหม่นไหม้ฤทัยหมอง
ถึงเขมาอารามอร่ามทอง
พึ่งฉลองเลิกงานเมื่อวานซืน

......จะมองกลับไปยังประเทศบ้านเกิดก็ทรมานเหมือนโดนไฟสุมในใจ
จิตใจก็หม่นหมอง ล่องเรือมาจนถึงวัดเขมา
ก็รู้ว่าพึ่งเลิกงานฉลองไปเมื่อวานซืนโอ้ปางหลังครั้งสมเด็จบรมโกศ
มาผูกโบสถ์ก็ได้มาบูชาชื่น
ชมพระพิมพ์ริมผนังยังยั่งยืน

ทั้งแปดหมื่นสี่พันได้วันทา

......คิดถึงเมื่อก่อนซึ่งรัชกาลที่ ๒
ได้มาตัดหวายลูกนิมิต ได้ชมพระพิมพ์ทั้ง ๘๔,๐๐๐
องค์ซึ่งเท่ากับจำนวนพระธรรมที่อยู่ในพระไตรปิฎกที่อยู่ริมผนังโอ้ครั้งนี้มิได้เห็นเล่นฉลอง

เพราะตัวต้องตกประดาษวาสนา
เป็นบุญน้อยพลอยนึกโมทนา

พอนาวาติดชลเข้าวนเวียน

......แต่ครั้งนี้ไม่ได้เห็นการเล่นฉลองเพราะสุนทรภู่ต้องหมดวาสนาและลำบาก
เป็นเพราะบุญน้อยก็นึกเศร้า
แต่แล้วเรือก็ติดน้ำวนดูน้ำวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกลอก
กลับกระฉอกฉาดฉัดฉวัดเฉวียน
บ้างพลุ่งพลุ่งวุ้งวงเหมือนกงเกวียน
ดูเวียนเวียนคว้างคว้างเป็นหว่างวน

......มองเห็นน้ำวิ่งเชี่ยวหมุนเป็นเกลียว
พุ่งไปมาตัดกัน บางส่วนก็พุ่งวนเหมือนกงเกวียน
ดูเวียนๆเป็นเหมือนพายุวนทั้งหัวท้ายกรายแจวกระชากจ้วง
ครรไลล่วงเลยทางมากลางหน
โอ้เรือพ้นวนมาในสาชล
ใจยังวนหวังสวาทไม่คลาดคลา

......ทั้งหัวท้ายเรือได้รีบแจวเรือดังนั้นเรือจึงหลุดน้ำวนออกมาได้
แต่ถึงเรือจะพ้นน้ำวนมาแล้วแต่ใจสุนทรภู่ก็ยังไม่พ้นจากวังวนของความรักตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้ง
สองฟากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษา
โอ้รินรินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคา
เหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือ

......ถึงตลาดแก้วแต่ไม่เห็นมีตลาดตั้งขายของทั้งสองฝั่งเห็นแต่ต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆ
ได้กลิ่นดอกไม้หอมไปเรื่อยๆตลอดทางและกลิ่นเหมือนผ้าแพรที่ย้อมด้วยมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝง
ทั้งรักแซงแซมสวาทประหลาดเหลือ
เหมือนโศกพี่ช้ำระกำเจือ
เพราะรักเรื้อแรมสวาทมาคลาดคลาย

......เห็นต้นโศกใหญ่และต้นระกำเป็นแผงแต่แปลกที่มีต้นรักขึ้นแซมอยู่ด้วย
เหมือนความโศกเศร้าระกำใจที่สุนทรภู่ต้องเป็นเพราะรักแม่จันถึงแขวงนนท์ชลมารคตลาดขวัญ
มีพ่วงแพแพรพรรณเขาค้าขาย
ทั้งของสวนล้วนเรืออยู่เรียงราย
พวกหญิงชายประชุมกันทุกวันคืน

......ถึงจังหวัดนนทบุรีก็เห็นมีตลาดน้ำ
มีแพอยู่ซึ่งขายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม มีทั้งเรือจอดอยู่เพื่อขายผลไม้จากสวนแท้
มีทั้งผู้หญิงผู้ชายมาประชุมซื้อของกันอยู่ทุกวันทุกคืนมาถึงบางธรณีทวีโศก
ยามวิโยคยากใจให้สะอื้น
โอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้น

ถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตร

......มาถึงหมู่บ้านบางธรณีก็โศกเศร้ามากขึ้นมาก
เพราะตอนลำบากพาให้ใจสะอื้นมาก
ทั้งที่แผ่นดินหนาขนาดสองแสนสี่หมื่นโยชน์เมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้
ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย
ล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจ
เหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกา

......แต่เมื่อถึงคราวลำบากแม้แต่แผ่นดินก็ไม่มีที่อาศัย
เหมือนโดนหนามเสียดแทงเจ็บแสบมาก
เหมือนกับนกไม่มีรังที่จะอาศัยต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่า
ผู้หญิงเกล้ามวยงามตามภาษา
เดี๋ยวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตา
ทั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทย

......ถึงตำบลปากเกร็ดซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวมอญอพยพมา
ตามธรรมเนียมผู้หญิงมอญจะเกล้าผม แต่สมัยนี้ผู้หญิงมอญมาถอนไรผมเหมือนตุ๊กตา
ทั้งยังใช้เครื่องสำอาง
ใช้แป้งผัดหน้าซึ่งเหมือนกับชาวไทยโอ้สามัญผันแปรไม่แท้เที่ยง

เหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัย
นี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจ

ที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่างพึงคิด

......ทำให้เห็นได้ว่าสมัยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเที่ยงแท้
เหมือนดังที่ชาวมอญละทิ้งประเพณีวัฒนธรรมของตนเองแล้วจะนับประสาอะไรกับจิตใจของคน
ซึ่งไม่มีใครมีใจเดียวแต่มีหลายใจถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์

มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร

จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา

......ถึงหมู่บ้านบางพูดสุนทรภู่ก็นึกถึงคำว่าพูด
ดังว่า ถ้าใครพูดดีก็จะมีคนรัก
แต่ถ้าพูดไม่ดีก็อาจจะเป็นภัยต่อตนเองได้อีกทั้งยังไม่มีใครคบ
ไม่มีเพื่อนสนิทมิตรสหาย
ทั้งการจะดูว่าใครดีไม่ดีดูได้จากการพูดถึงบ้านใหม่ใจจิตก็คิดอ่าน

จะหาบ้านใหม่มาดเหมือนปรารถนา
ขอให้สมคะเนเถิดเทวา

จะได้ผาสุกสวัสดิ์กำจัดภัย

......ถึงหมู่บ้านบ้านใหม่สุนทรภู่ก็คิดอยากจะได้บ้านซักหลังตามที่ต้องการโดยขอกับเทวดาให้สมดังปรารถนา
เพราะ
การมีบ้านใหม่จะได้มีความสุขและมีที่อาศัยอย่างปลอดภัยถึงบางเดื่อโอ้มะเดื่อเหลือประหลาด
บังเกิดชาติแมลงหวี่มีในไส้
เหมือนคนพาลหวานนอกย่อมขมใน

อุปไมยเหมือนมะเดื่อเหลือระอา

......ถึงหมู่บ้านบางเดื่อก็คิดถึงลูกมะเดื่อที่ภายนอกนั้นดูสวยงามน่ารับประทานแต่ภายในกลับมีแมลงมีหนอนชอนไชอยู่
เหมือนกับคนพาลที่ปากพูดดีแต่ในใจคิดทำอันตรายถึงบางหลวงเชิงรากเหมือนจากรัก
สู้เสียศักดิ์สังวาสพระศาสนา
เป็นล่วงพ้นรนราคราคา
ถึงนางฟ้าจะให้ไม่ใยดี

......ถึงบางหลวงเหมือนจากนางจันมานานแล้วเราต้องสละจากยศถาบรรดาศักดิ์เพื่อมาบวชเพื่อจะได้พ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวง
ถึงจะมีนางฟ้ามายั่วก็ไม่สนใจถึงสามโคกโศกถวิลถึงปิ่นเกล้า

พระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรี
ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี

ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว

......ถึงสามโคกก็คิดถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยซึ่งพระองค์ปกครองเมืองกรุงเทพฯ
พระองค์ได้พระราชทานนามเมืองจากสามโคกซึ่งเป็นหัวเมืองชั้นสามเป็นเมืองปทุมธานีเป็นเพราะมีบัวเยอะโอ้พระคุณสูญลับไม่กลับหลัง

แต่ชื่อตั้งก็ยังอยู่เขารู้ทั่ว
แต่เรานี้ที่สุนทรประทานตัว

ไม่รอดชั่วเช่นสามโคกยิ่งโศกใจ

......ถึงพระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้วแต่ชื่อปทุมธานีคงอยู่ตลอดไป
แต่ทำไมชื่อของสุนทรภู่ชื่อขุนสุนทรโวหารที่ได้รับพระราชทานนามมาแต่กลับไม่มีชื่อในแผ่นดินหลังจากพระองค์สวรรคตเลย
ซึ่งต่างกับปทุมธานีสิ้นแผ่นดินสิ้นนามตามเสด็จ

ต้องเที่ยวเตร็ดเตร่หาที่อาศัย
แม้นกำเนิดเกิดชาติใดใด

ขอให้ได้เป็นข้าฝ่าธุลี

......สุนทรภู่ต้องเร่ร่อนหาที่อาศัยเพราะขณะนี้ไม่มีบ้าน
สุนทรภู่ขอให้เกิดทุกชาติได้เป็นข้ารับใช้พระองค์ตลอดไปสิ้นแผ่นดินขอให้สิ้นชีวิตบ้าง

อย่ารู้ร้างบงกชบทศรี
เหลืออาลัยใจตรมระทมทวี

ทุกวันนี้ก็ซังตายทรงกายมา

......พอพระองค์สวรรคตสุนทรภู่ก็ขออยากตายตามบ้างเพื่อจะได้รับใช้และพึ่งพระองค์
เดี๋ยวนี้ก็เศร้าโศกใจทุกข์ระทมอย่างทวีคูณมาก
ต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆชีวิตไม่มีจุดมุ่งหมายถึงบ้านงิ้วเห็นแต่งิ้วละลิ่วสูง
ไม่มีฝูงสัตว์สิงกิ่งพฤกษา
ด้วยหนามดกรกดาษระดะตา

นึกก็น่ากลัวหนามขามขามใจ

......ถึงหมู่บ้านบ้านงิ้วก็เห็นมีแต่ต้นงิ้วซึ่งไม่มีนกหรือสัตว์อื่นๆอยู่บนกิ่งเลยเพราะต้นงิ้วมีหนามขึ้นอยู่มากมายนึกถึงก็น่ากลัวหนามงิ้วนรกสิบหกองคุลีแหลม

ดังขวากแซมเสี้ยมแทรกแตกไสว
ใครทำชู้คู่ท่านครั้นบรรลัย

ก็ต้องไปปีนต้นน่าขนพอง

......เพราะถ้าโดนคงเจ็บมาก แต่งิ้วในนรกยาวถึง
๑๖ ข้อนิ้วแหลมเหมือนกับไม้ไผ่เหลาทำกับดัก
ซึ่งใครมีชู้เมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปปีนต้นงิ้วในนรกเราเกิดมาอายุเพียงนี้แล้ว

ยังคลาดแคล้วครองตัวไม่มัวหมอง
ทุกวันนี้วิปริตผิดทำนอง

เจียนจะต้องปีนบ้างหรืออย่างไร

......แต่สุนทรภู่เกิดมาอายุมากแล้วแต่ยังครองตัวอยู่ในศีลธรรมไม่มีชู้
แต่ทุกวันนี้ผู้คนวิปริตมีชู้กันมากคงต้องไปปีนต้นงิ้วในนรกกันบ้างโอ้คิดมาสารพัดจะตัดขาด

ตัดสวาทตัดรักมิยักไหว
ถวิลหวังนั่งนึกอนาถใจ

ถึงเกาะใหญ่ราชครามพอยามเย็น

......ทั้งหมดที่คิดมานั้นสุนทรภู่สามารถตัดขาดได้แต่การตัดความรักนั้นยากยิ่งนัก
นั่งนึกอนาถใจไปจนเย็นก็ถึงเกาะใหญ่ราชครามดูห่างย่านบ้านช่องทั้งสองฝั่ง
ระวังทั้งสัตว์น้ำจะทำเข็ญ
เป็นที่อยู่ผู้ร้ายไม่วายเว้น

เที่ยวซ้อนเร้นตีเรือเหลือระอา

......มองไปเห็นบ้านเรือนต่างๆอยู่ห่างจากสองฝั่งมาก
ในที่นี้ต้องระวังจระเข้จะทำร้าย
ทั้งที่นี่ยังเป็นที่อยู่ของผู้ร้ายซึ่งมาคอยดักตีเรือ
สุนทรภู่คิดแล้วน่าเบื่อยิ่งนักพระสุริยงลงลับพยับฝน
ดูมัวมนมืดมิดทุกทิศา
ถึงทางลัดตัดทางมากลางนา

ทั้งแฝกคาแขมกกขึ้นรกเรี้ยว

......เมื่อพระอาทิตย์ตกก็มีเมฆมืดครึ้มมาจนดูมืดมัวไปทุกทิศทุกทาง
พายเรือถึงทางลัดซึ่งเป็นทางตัดกลางนาก็เห็นมีต้นแฝกต้นคาต้นแขมต้นกกขึ้นปะปนกันอยู่มากมายเป็นเงาง้ำน้ำเจิ่งดูเวิ้งว้าง

ทั้งกว้างขวางขวัญหายไม่วายเหลียว
เห็นดุ่มดุ่มหนุ่มสาวเสียงกราวเกรียว
ล้วนเรือเพรียวพร้อมหน้าพวกปลาเลย

......เงาของต้นพวกนี้ทอดลงน้ำทำให้ดูเวิ้งว้างดูกว้างขวางเหลียวมองทีไรก็รู้สึกขวัญหายทุกที
มองเห็นเงาของหญิงชายทั้งยังมีเสียงคุยกัน
เรือของพวกเขาเพรียวเล็กและมีปลาอยู่บนเรืออีกด้วยเขาถ่อคลองว่องไวไปเป็นยืด

เรือเราฝืดเฝือมานิจจาเอ๋ย
ต้องถ่อค้ำร่ำไปล้วนไม่เคย

ประเดี๋ยวเสยสวบตรงเข้าพงรก

......พวกเขาถ่อเรือคล่องแคล่วเดินทางไปอย่างรวดเร็ว
แต่เรือของสุนทรภู่ไปช้ามากช่างน่าสงสารลูกศิษย์ที่ต้องถ่อเรืออย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งๆที่ไม่เคยเส้นทาง
บางทีเรือก็เสยเข้าพงหญ้ารกรุงรังกลับถอยหลังรั้งรอเฝ้าถ่อถอน

เรือขย้อนโยกโยนกระโถนหก
เงียบสงัดสัตว์ป่าคณานก

น้ำค้างตกพร่างพรายพระพายพัด

......จะถอยหลังก็ถอยยาก
เรือก็โคลงจนกระโถนใส่หมากหก พอเงี่ยหูฟังก็ไม่ได้ยินเสียงสัตว์เลยสักตัว
มีแต่น้ำค้างตกเพราะลมพัดไม่เห็นคลองต้องค้างอยู่กลางทุ่ง
พอหยุดยุงฉู่ชุมมารุมกัด
เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ้มกายเหมือนทรายซัด
ต้องนั่งปัดแปะไปมิได้นอน

......มองไปไม่เห็นคลองเลยต้องค้างอยู่กลางทุ่ง
แต่พอหยุดเรือยุงก็มารุมกัดเจ็บเหมือนโดนทรายซัด
เลยไม่ได้นอนเพราะต้องนั่งปัดยุงแสนวิตกอกเอ๋ยมาอ้างว้าง

ในทุ่งกว้างเห็นแต่แขมแซมสลอน
จนดึกดาวพราวพร่างกลางอัมพร

กระเรียนร่อนร้องก้องเมื่อสองยาม

......สุนทรภู่รู้สึกอ้างว้างมาก
มองไปในทุ่งกว้างเห็นมีแต่ต้นแขมขึ้นอยู่ปะปนกัน จนดึกก็มีดาวอยู่กลางท้องฟ้า
มีนกกระเรียนบินร่อนและร้องก้องเมื่อตอนเที่ยงคืนทั้งกบเขียดเกรียดกรีดจังหรีดเรื่อย

พระพายเฉื่อยเฉื่อยฉิววะหวิวหวาม
วังเวงคิดจิตคะนึงรำพึงความ

ถึงเมื่อยามยังอุดมโสมนัส

......มีเสียงกบเขียดร้องเรื่อยๆ
มีลมพัดเฉื่อยๆ สุนทรภู่รู้สึกวังเวงก็คิดรำพึงเมื่อตอนมียศถาบรรดาศักดิ์
สำรวลกับเพื่อนรักสะพรักพร้อม

อยู่แวดล้อมหลายคนปรนนิบัติ
โอ้ยามเข็ญเห็นอยู่แต่หนูพัด

ช่วยนั่งปัดยุงให้ไม่ไกลกาย

......ได้หัวเราะเฮฮากับเพื่อน
มีคนคอยปรนนิบัติรับใช้
แต่ยามลำบากเห็นแต่หนูพัดลูกชายคอยช่วยนั่งปัดยุงให้จนเดือนเด่นเห็นเหล่ากระจับจอก

ระดะดอกบัวเผื่อนเมื่อเดือนหงาย
เห็นร่องน้ำลำคลองทั้งสองฝ่าย

ข้างหน้าท้ายถ่อมาในสาคร

......จนพระจันทร์ขึ้นก็เห็นต้นกระจับจอก
มีดอกบัวเผื่อนขึ้นมากเมื่อคืนเดือนหงาย
มองเห็นคลองทั้งสองด้านหัวท้ายเรือก็รีบถ่อเรือลงคลองจนแจ่มแจ้งแสงตะวันเห็นพันธุ์ผัก

ดูน่ารักบรรจงส่งเกสร
เหล่าบัวเผื่อนแลสล้างริมทางจร

ก้ามกุ้งซ้อนเสียดสาหร่ายใต้คงคา

......จนพระอาทิตย์ขึ้นก็เห็นพันธุ์ผักดูน่ารักส่งเกสรแก่กัน
มีบัวเผื่อนอยู่สองข้างทางที่เรือพายไป
มีต้นก้ามกุ้งขึ้นอยู่กับสาหร่ายใต้น้ำสายติ่งแกมแซมสลับต้นตับเต่า

เป็นเหล่าเหล่าแลรายทั้งซ้ายขวา
กระจับจอกดอกบัวบานผกา

ดาษดาดูขาวดังดาวพราย

......มีต้นสายติ่งขึ้นสลับกับต้นตับเต่าเป็นกลุ่มๆมองไปเหมือนกับดาวบนท้องฟ้าโอ้เช่นนี้สีกาได้มาเห็น

จะลงเล่นกลางทุ่งเหมือนมุ่งหมาย
ที่มีเรือน้อยน้อยจะลอยพาย

เที่ยวถอนสายบัวผันสันตะวา

......เหล่านี้ถ้าผู้หญิงได้มาเห็นก็คงจะลงเล่นกลางทุ่ง
ที่มีเรือก็คงจะพายไปเก็บสายบัวถึงตัวเราเล่าถ้ามีโยมหญิง

ไหนจะนิ่งดูดายอายบุปผา
คงจะใช้ให้ศิษย์ที่ติดมา

อุตส่าห์หาเอาไปฝากตามยากจน

......ถ้าสุนทรภู่มีโยมผู้หญิงก็คงไม่นิ่งเฉยให้อายดอกไม้
คงจะใช้ให้ศิษย์ไปเก็บของฝากเท่าที่ทำได้ในตอนนี้นี่จนใจไม่มีเท่าขี้เล็บ

ขี้เกียจเก็บเลยทางมากลางหน
พอรอนรอนอ่อนแสงพระสุริยน

ถึงตำบลกรุงเก่ายิ่งเศร้าใจ

......แต่นี่จนใจไม่มีผู้หญิงสักคน
ขี้เกียจเก็บจึงเลยมา พอมีแสงอ่อนๆของพระอาทิตย์ก็ถึงกรุงศรีอยุธยา
สุนทรภู่รู้สึกเศร้าใจมาทางท่าหน้าจวนจอมผู้รั้ง

คิดถึงครั้งก่อนมาน้ำตาไหล
จะแวะหาถ้าท่านเหมือนเมื่อเป็นไวย
ก็จะได้รับนิมนต์ขึ้นบนจวน

......เมื่อถึงหน้าจวนของเพื่อนของสุนทรภู่
สุนทรภู่ก็คิดถึงเมื่อก่อนจนน้ำตาไหล
สุนทรภู่ตั้งใจจะแวะหาถ้ายังเหมือนเมื่อก่อนก็คงจะได้รับนิมนต์ขึ้นบนจวนแต่ยามยากหากว่าถ้าท่านแปลก
อกมิแตกเสียหรือเราเขาจะสรวล
เหมือนเข็ญใจใฝ่สูงไม่สมควร
จะต้องม้วนหน้ากลับอัประมาณ

......แต่ถ้าหากว่าท่านแปลกไปก็คงจะโดนหัวเราะเยาะจะต้องอายมาก
รู้สึกไม่กล้าใฝ่สูงเป็นเพื่อนได้
จึงได้เดินทางต่อไปยังเจดีย์ภูเขาทองมาจอดท่าหน้าวัดพระเมรุข้าม

ริมอารามเรือเรียงเคียงขนาน
บ้างขึ้นล่องร้องรำเล่นสำราญ

ทั้งเพลงการเกี้ยวแก้กันแซ่เซ็ง

......จอดเรือที่ข้างวัดพระเมรุซึ่งริมวัดมีเรือจอดเรียงอยู่
บางลำมีคนร้องเล่นเต้นสำราญ
บางลำก็ร้องเพลงเกี้ยวกันบ้างฉลองผ้าป่าเสภาขับ

ระนาดรับรัวคล้ายกับนายเส็ง
มีโคมรายแลอร่ามเหมือนสามเพ็ง
เมื่อคราวเคร่งก็มิใคร่จะได้ดู

......บางลำฉลองผ้าป่าด้วยการขับเสภา
ทั้งยังมีคนตีระนาดซึ่งตีเก่งเหมือนนายเส็ง (คนเก่งระนาดสมัยสุนทรภู่)
มีโคมแขวนอยู่เรียงรายเหมือนอยู่สามเพ็ง
เมื่อคราวเคร่งในพระศาสนาก็ไม่ได้ดูไอ้ลำหนึ่งครึ่งท่อนกลอนมันมาก

ช่างยาวลากเลื้อยเจื้อยจนเหนื่อยหู
ไม่จบบทลดเลี้ยวเหมือนเงี้ยวงู

จนลูกคู่ขอทุเลาว่าหาวนอน

......มีเรือลำหนึ่งกลอนมันมาก
ร้องกลอนยากลากเลื้อยฟังแล้วเหนื่อยหู กลอนลดเลี้ยวเหมือนทางงู
จนลูกคู่บอกว่าง่วงนอนได้ฟังเล่นต่างต่างที่ข้างวัด

ดึกสงัดเงียบหลับลงกับหมอน
ประมาณสามยามคล้ำในอัมพร
อ้ายโจรจรจู่จ้วงเข้าล้วงเรือ

......ได้ฟังการละเล่นต่างๆที่ข้างวัดพอดึกก็นอน
ประมาณสามยามก็มีโจรขึ้นเรือนาวาเอียงเสียงกุกลุกขึ้นร้อง

มันดำล่องน้ำไปช่างไวเหลือ
ไม่เห็นหน้าสานุศิษย์ที่ชิดเชื้อ

เหมือนเนื้อเบื้อบ้าเลอะดูเซอะซะ

......พอมีเสียงกุกกักสุนทรภู่ก็ลุกขึ้นโวยวาย
โจรก็รีบดำน้ำไปอย่างว่องไว
มองไปไม่เห็นหน้าลูกศิษย์ก็รู้สึกทำอะไรไม่ถูกด้วยความกลัวแต่หนูพัดจัดแจงจุดเทียนส่อง
ไม่เสียของขาวเหลืองเครื่องอัฏฐะ
ด้วยเดชะตบะบุญกับคุณพระ

ชัยชนะมารได้ดังใจปอง

......แต่หนูพัดจุดเทียนส่องดูว่ามีอะไรหายไปบ้าง
แต่ไม่มีเลยแม้แต่เครื่องอัฐบริขาร ทั้งนี้ด้วยเดชะตบะบุญและคุณพระที่คุ้มครอง
ทำให้ชนะมารได้ครั้นรุ่งเช้าเป็นวันอุโบสถ

เจริญรสธรรมาบูชาฉลอง
ไปเจดีย์ที่ชื่อภูเขาทอง
ดูสูงล่องลอยฟ้านภาลัย


......วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันพระซึ่งจะได้บูชาพระธรรม
ได้ไปเจดีย์ภูเขาทองซึ่งดูสูงเสียดฟ้าอยู่กลางทุ่งรุ่งโรจน์สันโดษเด่น

เป็นที่เล่นนาวาคงคาใส
ที่พื้นลานฐานบัทม์ถัดบันได

คงคาลัยล้อมรอบเป็นขอบคัน


......อยู่กลางทุ่งดูโดดเด่นมีน้ำใสอยู่รอบๆที่ฐานพื้นที่เป็นรูปกลีบบัวถัดจากบันไดมีน้ำไหลล้อมรอบเป็นขอบมีเจดีย์วิหารเป็นลานวัด

ในจังหวัดวงแขวงกำแพงกั้น
ที่องค์ก่อย่อเหลี่ยมสลับกัน

เป็นสามชั้นเชิงชานตระหง่านงาม

......มีเจดีย์มีวิหารที่ลานวัด
มีกำแพงกั้นอยู่ องค์เจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้ ๑๒ มุมอย่างสวยงาม
มีเป็นสามชั้นอย่างงดงามบันไดมีสี่ด้านสำราญรื่น

ต่างชมชื่นชวนกันขึ้นชั้นสาม
ประทักษิณจินตนาพยายาม

ได้เสร็จสามรอบคำนับอภิวันท์

......บันไดมี ๔ ด้าน
คณะของสุนทรภู่ชวนกันขึ้นไปชั้น ๓ ตั้งใจเดินวนขวา ๓
รอบจนครบก็กราบเจดีย์มีห้องถ้ำสำหรับจุดเทียนถวาย

ด้วยพระพายพัดเวียนอยู่เหียนหัน
เป็นลมทักษิณาวรรตน่าอัศจรรย์

แต่ทุกวันนี้ชราหนักหนานัก


......มีห้องที่เป็นถ้ำสำหรับจุดเทียนเพราะลมจะพัดแรงพาธูปเทียนดับ
ตอนนั้นบังเกิดสิ่งอัศจรรย์มีลมพัดเวียนขวาราวกับจะเวียนเทียนด้วย
ทุกวันนี้พระเจดีย์เก่าและทรุดโทรมมากทั้งองค์ฐานรานร้าวถึงเก้าแฉก

เผยอแยกยอดทรุดก็หลุดหัก
โอ้เจดีย์ที่สร้างยังร้างรัก

เสียดายนักนึกน่าน้ำตากระเด็น

......ที่ฐานร้าวถึงเก้าแฉก ที่ยอดก็หัก
องค์พระเจดีย์ก็ทรุด เป็นเพราะเจดีย์ไม่มีคนคอยดูแล
นึกแล้วเสียดายจนน่าร้องไห้กระนี้หรือชื่อเสียงเกียรติยศ

จะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็น
เป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเย็น

คิดก็เป็นอนิจจังเสียทั้งนั้น

......แล้วจะเทียบอะไรกับชื่อเสียงเกียรติยศของมนุษย์
ก็คงหมดไปในไม่นาน เหมือนกับเป็นผู้ดีแล้วลำบาก เป็นคนมั่งมีแล้วยากจน
คิดแล้วทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ขอเดชะพระเจดีย์คีรีมาศ

บรรจุธาตุที่ตั้งนรังสรรค์
ข้าอุตส่าห์มาเคารพอภิวันท์

เป็นอนันต์อานิสงส์ดำรงกาย


......ขอเดชะแห่งเจดีย์ภูเขาทองซึ่งบรรจุพระบรมสาริกธาตุ
สุนทรภู่ขอให้ที่ได้มากราบในครั้งนี้ให้เป็นบุญเพื่อเป็นอานิสงส์ให้พ้นภัยต่างๆจะเกิดชาติใดใดในมนุษย์

ให้บริสุทธ์สมจิตที่คิดหมาย
ทั้งทุกข์โศกโรคภัยอย่าใกล้กราย

แสนสบายบริบูรณ์ประยูรวงศ์


......ถ้าจะเกิดชาติไหนๆก็ขอให้ตนบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
ทั้งความทุกข์ความโศกอย่าได้มาใกล้
สบายไปตลอดกาลทั้งโลโภโทโสและโมหะ
ให้ชนะใจได้อย่าใหลหลง

ขอฟุ้งเฟื่องเรืองวิชาปัญญายง
ทั้งให้ทรงศีลขันธ์ในสันดาน


......ทั้งความโลภ โกรธ หลง ขอให้ตนชนะได้ ขอให้มีสติปัญญาหลักแหลม
ให้มีศีลธรรมอยู่ในใจอีกสองหญิงสิ่งร้ายและชายชั่ว

อย่าเมามัวหมายรักสมัครสมาน
ขอสมหวังตั้งประโยชน์โพธิญาณ

ตราบนิพพานชาติหน้าให้ถาวร


......ทั้งผู้หญิงร้ายและผู้ชายชั่วก็ขอให้อย่าได้รู้จักคบหากัน
ขอให้สมดังหวังแม้แต่ชาติหน้าก็ขอให้เป็นดังหวังพอกราบพระปะดอกปทุมชาติ

พบพระธาตุสถิตในเกสร
สมถวิลยินดีชุลีกร
ประคองช้อนเชิญองค์ลงนาวา


......พอก้มลงกราบพระพุทธรูปเงยขึ้นมาก็เห็นดอกบัวและก็เห็นพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในเกสรก็ดีใจมากและช้อนประคองลงเรือ


กับหนูพัดมัสการสำเร็จแล้ว

ใส่ขวดแก้ววางไว้ใกล้เกศา
มานอนกรุงรุ่งขึ้นจะบูชา

ไม่ปะตาตันอกยิ่งตกใจ


......พอหนูพัดกราบไว้เสร็จแล้วก็ใส่พระบรมสารีริกธาตุไว้ในขวดแก้วแล้วก็วางไว้ใกล้ศีรษะเมื่อนอน
ไปนอนที่กรุงศรีอยุธยาและรุ่งเช้าจะบูชาพระบรมสารีริกธาตุแต่พอตื่นมามองไม่เห็นพระบรมสารีริกธาตุก็ตกใจอย่างมากทั้งที่วางไว้ใกล้ศีรษะแสนเสียดายหมายจะชมบรมธาตุ

ใจจะขาดคิดมาน้ำตาไหล
โอ้บุญน้อยลอยลับครรไลไกล

เสียน้ำใจเจียนจะดิ้นสิ้นชีวัน


......สุนทรภู่ว่าเป็นเพราะบุญตนน้อยทำให้พระธาตุลอยไปไกลสุดจะอยู่ดูอื่นในฝืนโศก

กำเริบโรคร้อนฤทัยเฝ้าใฝ่ฝัน
พอตรู่ตรู่สุริย์ฉายขึ้นพรายพรรณ

ให้ล่องวันหนึ่งมาถึงธานี


......สุนทรภู่คิดว่าไม่สามารถอยู่ที่เจดีย์ภูเขาทองต่อได้เพราะจะยิ่งเศร้าโศกและร้อนใจยิ่งขึ้น
พอเช้าตรู่พระอาทิตย์ขึ้นส่องฉาย ก็ล่องเรือถึงกรุงเทพฯโดยใช้เวลาเดินทาง ๑
วันประทับท่าหน้าอรุณอารามหลวง
ค่อยสร่างทรวงทรงศีลพระชินสีห์

นิราศเรื่องเมืองเก่าของเรานี้
ไว้เป็นที่โสมนัสทัศนา


......ถึงหน้าวัดอรุณก็ค่อยสร่างจากความเศร้าเพราะได้กราบพระพุทธรูป
นิราศภูเขาทองของสุนทรภู่เรื่องนี้ไว้เป็นที่อ่านเมื่อเศร้าจะได้มีความ
คำสำคัญ (Tags): #นิราศภูเขาทอง
หมายเลขบันทึก: 537340เขียนเมื่อ 28 พฤษภาคม 2013 10:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 พฤษภาคม 2013 10:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

   เพราะใดใดในโลกอนิจจัง       รักแล้วชังพบแล้วจากพรากกันหนา

สุนธรภู่ครูกวีผู้ปรีชา                   ท่านก็ลาฝากผลงานการประพันธ์

   ชนรุ่นหลังยังถือเป็นแบบบท    เพื่อกำหนดสัมผัสมาจัดสรรค์

เพื่อสืบทอดอุดมการณ์งานประพันธ์   โปรดช่วยกันประสานไว้ให้ยืนยง

ดีมากกกกกกคร้าาาาา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี