รักการอ่าน:เข็มเกียรติยศค้นพบนักอ่าน

                              

                                         เข็มเกียรติยศค้นพบนักอ่าน (ตอนที่ 1)

  บทเรียน(lesson learn )จากโรงเรียนในฝัน การทำงานโครงการโรงเรียนในฝันสำหรับดิฉันตลอด10 ปี ไม่มีคำว่าเสีย มีแต่ได้ ที่สำคัญได้บทเรียนดีๆที่จะเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นสาระที่จะนำเสนอต่อไปนี้ขอนำเสนอเป็นตอนๆเรียกว่ามีบทเรียนเป็นตอนๆมานำเสนอ การนำเสนอจะนำเสนอเป็น2 ส่วน กล่าวคือเป็นส่วนที่เป็นสาระ “ เข็มเกียรติยศค้นพบนักอ่าน ” และวิธีการบริหารจัดการ

¨ ขอเริ่มจากเรื่องที่อยากรณรงค์มากที่สุด อยากทำที่สุดคือรักการอ่าน เมื่อเช้า ( 2 เมษายน 2556 ) มีงานวิจัยว่า คนไทยอ่านหนังสือน้อยลงมาก จริงค่ะ เราหาความรู้จากการฟัง การดู และยิ่งขาดการคิดวิเคราะห์เลยไปกันใหญ่ ความเชื่อง่ายก็ตามมา น่ากลัวมากทีเดียว…เอาละมาที่เรื่องอยากรณรงค์เถอะ รักการอ่าน  เรามาร่วมมือกันสร้างยอดนักอ่านกันเถอะ

  เป้าหมายคือ ทุกคนในโรงเรียนไม่ปฏิเสธการอ่านหนังสือ เข้าห้องสมุดบ่อยครั้ง ไม่ปฏิเสธการค้นคว้าหาคำตอบ รู้จักแหล่งข้อมูลมาก  มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการเล่า การเขียน การแสดง และงานสร้างสรรค์จากการอ่าน

  การดำเนินงานอาศัยยุทธศาสตร์ที่จะช่วยในการขับเคลื่อนในที่นี้นำเสนอยุทธศาสตร์ “ เข็มเกียรติยศค้นพบนักอ่าน ” ลักษณะสำคัญเป็นการขับเคลื่อนโดยมีกิจกรรมหลายกิจกรรม เป้าหมายเน้นการอ่าน การค้นคว้า การแข่งขัน การสะสมผลงาน ผู้ร่วมกิจกรรมมีเป้าหมายคือเข็มสมเกียรติยศ ผู้ที่จะได้รับเข้มเกียรติยศต้องมีความอดทน เข้าร่วมกิจกรรม สะสมผลงานจากการร่วมกิจกรรมตัวบ่งชี้สำคัญในการเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเข็มดังกล่าว หรือเกณฑ์ในการคัดเลือก ประกอบด้วย

  1.มีงานสร้างสรรค์จากการอ่านเป็นที่ยอมรับเทอมละ1 รายการเป็นอย่างน้อย

  2.มีงานสร้างสรรค์จากการอ่าน

  3.ได้รับรางวัลที่1-3 จากการแช่งชันตอบปัญหาอันเนื่องจากการอ่านเทอมละ 1 เป็นอย่างน้อย  4.ร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านอย่างน้อยเทอมละ2 ครั้ง

5.มีหนังสือที่ชื่นชอบประจำตัวอย่างน้อยเทอมละ2 เล่ม 7.รู้จักและเคยอ่านหนังตามหมวดทศนิยม ดิวอี้ ทุกหมวด อ่านและค้น คว้าเป็นประจำอย่างน้อย 1หมวดละ 2-6 เล่ม  6.รู้จักหนังสือ และเคยอ่านหนังสือประเภทสารานุกรมในห้องสมุดมากกว่า 10 เล่ม

7.รู้จักและเคยอ่านหนังตามหมวดทศนิยม ดิวอี้ ทุกหมวด อ่านและค้น คว้าเป็นประจำอย่างน้อย 1หมวดละ 2-6 เล่ม

8.มีนิตยสารประจำตัว (ชอบ อ่านประจำ ) อย่างน้อย 1 ฉบับ

9.อ่านหนังสือพิมพ์รายวันเป็นประจำ ( เข้าห้องสมุด 2 ครั้งอ่านอย่างน้อย 1 ฉบับ )

10. เข้าใช้บริการห้องสมุด สัปดาห์ละ 3-5 ครั้งเป็นอย่างน้อย

แนวการดำเนินงาน ถือว่าเป็นนโยบายเชิงรุก

                                       นโยบายเชิงรุก

                                                                สู่การปฏิบัติ

 

                                                                     ยุทธศาสตร์ค้นหาสุดยอดนักอ่าน

 

                                                                                      ทุกคนรักการอ่าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ^ตาสว่าง^ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#รักการอ่าน

หมายเลขบันทึก

535202

เขียน

08 May 2013 @ 16:31
()

แก้ไข

08 May 2013 @ 18:57
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 4, อ่าน: คลิก