ในการเรียนวิธีดูเนื้อพระเนื้อผงปูน

ผมจะลองเทียบความรู้และสอนแบบสองขั้นตอน ตามระดับความรู้ และความสนใจ คือ

ขั้นที่ 1. หัดดูเนื้อ โดยเฉพาะสามองค์ประกอบหลัก คือ ปูนดิบ ปูนสุก ตั้งอิ้ว เพื่อแยกพระเนื้อปูนออกจากเนื้อพลาสติก ที่สามารถแยกเก๊แท้ได้เอง เป็นระดับ พื้นฐาน (Basic Principle)

ขั้นที่ 2. ฝึกอ่านเนื้อพระผงปูน ที่มีความเป็นไปได้ ไม่ต่ำกว่า หมื่นล้านสภาพของเนื้อที่ปรากฏ โดยเฉพาะพระสมเด็จ 3 วัดให้ออก ทั้งสิบปัจจัยดังเคยกล่าวไว้แล้ว ที่ทำให้พระเนื้อผง มีเนื้อแบบต่างๆ อย่างที่เห็นในองค์ต่างๆ

ขั้นที่ 2 นี้ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และความรักในพระสมเด็จอย่างลึกซึ้ง ใคร (ที่ไม่มีความรู้) จะมาแกล้งตีเก๊อย่างไร ก็จะมั่นคง อย่างมีหลักการ รับฟังได้ เข้าใจได้ ไม่ดิ้อรั้นดันทุรัง ไม่คลอนแคลน เพราะเข้าถึงระดับ State of art ได้แล้ว

ใครมาเรียน ผมก็จะสอนแบบนี้ครับ 

หลักสูตรเริ่มลงตัว หลังจากสอนมานานเป็นปี

 

อิอิอิอิ