กีฬาสี อบต. (กีฬาสี อบต.เชื่อมความสัมพันธ์)

เข้าร่วมกีฬาสีให้กับ อบต.ลำโพ และ อบต.ทั้งหมดของอำเภอบางบัวทอง  โดยการส่งกองเชียร์ จากนักศึกษาระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ของ กศน.ตำบลลำโพ และ กศน.ตำบลบางรักใหญ่พิธีเปิด  โดย มีท่านนายอำเภอ เป็นประธาน

กล่าวเปิดโดย นายก อบต.ลำโพ

กองเชียร์สาวๆ จาก กศน.ตำบลลำโพ , กศน.ตำบลลบางรักใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลลำโพความเห็น (0)