ท่านเคยทำผิดบ้างหรือเปล่า  ท่านทำผิดโดยเจตนาหรือเปล่า  ท่านโทษวาสนาของท่าน  ท่านโทษโชคชะตาที่ทำให้ท่านเป็นเช่นนี้หรือเปล่า

ความผิดของท่านน่าให้อภัยได้หรือเปล่า  แล้วท่านเคยคิดจะเริ่มต้นใหม่บ้างไหม  เมื่อเริ่มต้นแล้ว  ท่านประสบความสำเร็จ  หรือล้มเหลว 

หากท่านประสบความสำเร็จ  ท่านจะเล่าให้คนอื่นฟังหรือเปล่า

ถ้าท่านประสบกับความล้มเหลว  ท่านจะอายหรือเล่าให้คนอื่นฟังหรือเปล่า

ในภาพนี้  เป็นภาพที่เปรียบเทียบให้เห็นถึง  การกระทำที่ผิดหรือไม่

ถ้าผิด  ผิดอย่างไร   

ท่านจะให้คนที่ทำผิดได้มีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งหรือไม่  ท่านจะยอมรับ  หรือไม่ยอมรับการกระทำของเธอในครั้งนี้

นี่มัน  หมา  นะครูอ้อย

และมันก็เป็นไปไม่ได้ด้วย