m - Learning

                

                ได้ไปร่วม สัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 เรื่อง Creative Content& Tools for Tablet & m-Learning ในวันศุกร์ที่ 22มีนาคม 2556 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม ชั้น 1 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

                 ติดใจคำว่า m - Learning พึ่งเคยได้ยินหรือว่าเราไม่เคยคิดจะสนใจเทคโนโลยีแล้ว  ปกติแล้วก็เคยได้ยิน e - Learning พอได้มารู้จักคำว่า m - Learning ก็เลยทำให้เราต้องหันมามองและสนใจเป็นอย่างมาก การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  สื่อการเรียนการสอนถูกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด แต่พอหันมามองตัวเราสิ ยังไม่มีการพัฒนาอะไรเลย หลังจากได้ไปอบรม สัมมนาแล้วก็อยากจะนำมาเก็บไว้ในบันทึกของเรา เผื่อว่าวันหนึ่งวันใดได้ใช้ความรู้นี้อีก

m-Learning หรือเรียกเต็มๆว่า mobile learning นั้นก็คือการจัดการเรียนการสอนหรือบทเรียนสำเร็จรูป ที่นำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีไร้สาย และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

                                            

Mobile แปลว่าเคลื่อนที่ได้ ,เปลี่ยนแปลงได้ง่าย,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
Mobile คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพกพาทำงานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้

Learning หมายถึงการเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากบุคคลปะทะกับสิ่งแวดล้อมจึงเกิดประสบการณ์ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้เมื่อมีการแสวงหาความรู้ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น รวมไปถึงกระบวนการสร้างความเข้าใจ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล

ดังนั้นผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่และทุกเวลา ผู้เรียนและครูผู้สอนใช้เครื่องมือสำคัญ คือ อุปกรณ์ประเภทเคลื่อนที่ได้โดยสะดวก  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และแล้วจากการเข้าร่วมสัมมนา อบรมครั้งนี้ผมก็ได้รับประสบการณ์ดีๆ  และมีประสบการณ์ขำๆ มาเล่าให้ฟังกัน เริ่มที่ เรื่อง book market มีอาจารย์ท่านหนึ่งนั่งอยู่ด้านหลัง แสดงภูมิรู้กัน ทางวิทยากรก็นำเสนอว่าถ้าทุกท่านทำสื่อไว้บนเครือข่ายก็จะเกิด book market อาจารย์ที่คุยกันอยู่ด้านหลังพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่า ดีนะ โชคดีของคนที่เรียนด้านการตลาด เขาจะทำหนังสือการตลาด ผมก็นึกขำ หนังสือการตลาด กับคำว่า ตลาดหนังสือ คนละเรื่อง คนละความหมายกันเลย นึกไปอีกที่ก็ยิ่งขำ หลังการอบรมมีการจับฉลาก รางวัลที่ 1 - 6 แจก tablet คุณครูนี้รอลุ้นกันเต็มที่ หลังจากจับรางวัลใหญ่เสร็จต่อไปเป็นรางวัลพิเศษอีก 20 รางวัล คือ คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ ครูที่อยู่ในห้องประชุมลุกขึ้นกลับบ้านหมดเลย ไม่เอาไม่อยากได้  ผมก็ยิ่งนึกขำนี้แหละ หนังสือการตลาด กับ ตลาดหนังสือ ถึงได้เข้าใจผิด


                  

นี้คือการบันทึกครั้งแรกโดยใช้ gotoknow ขอบคุณบันทึกเล็กๆบนระบบเครือข่ายครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Computerความเห็น (0)