หมอจิ๋ว
นาย ธวัชชัย หมอจิ๋ว แสงจันทร์

23-03-2556 เตรียมงานประเมินยุทธศาสตร์ รอบที่ 1


ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PM)

วันนี้เป็นการทำงานที่สนุกอีกวันหนึ่ง

        เนื่องจากวันจันทร์ที่จะถึงนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จะออกมาประเมินยุทธศาสตร์ รอบที่ 1 ซึ่ง ในการประเมินก็จะออกมาติดตามดูว่าตัวชี้วัดที่จังหวัดกำหนดขึ้นในต้นปี นั้น  ทางอำเภอ ได้ดำเนินการไปถึงไหน อย่างไร  มีปัญหาอุปสรรค อะไรหรือไม่  แล้วก็ดูๆๆๆ  เอกสารประกอบ   มีบางคณะออกไปดุที่หมู่บ้านบ้าง  บางคณะก็ให้หอบเอกสารเข้าไปให้ดูที่จังหวัดบ้าง 

      แม้ว่าอำเภอ จะทำการประเมินตนเอง  SAR ให้แล้ว  ผู้ตรวจประเมินบางท่านก็ยังไม่เชื่อ  จะต้องหาหลักฐานเชิงประจักษ์มาให้ตรวจสอบให้จงได้ ถึงจะได้คะแนน 

ก้เลยลองเข้าไปศึกษาดูว่า สำนักงาน กพ. มีกรอบอย่างไร ในการกำหนดการประเมินผล  ซึ่งก้ได้คำตอบว่า

ใช้ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือ  PM  เป็นหลักคิด  นั่นคือ จะต้องทำตั้งแต่

  • เริ่มตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน
  • การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
  • การติดตามผลการปฏิบัติงาน
  • การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เป็นวงจร  อย่างนี้นี่เอง  แต่เท่าที่ดูแล้ว จังหวัดก็ขาดในบางประเด็น  แต่ก็ไม่ว่ากันครับ 
ระบบ ก็คือ ระบบ

ขออนุญาตนำข้อความของ กพ.มาแปะ เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยง

[ สำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) หรือที่เราๆเรียกกันติดปากว่าระบบ PM ขึ้น เพื่อให้ระบบนี้เป็นเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มี  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PM) หมายถึง การบริหารแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

เป็นกระบวนการในการสร้างสภาพแวดล้อมและวิธีการในการทำงานที่สนับสนุนให้ผู้ ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การสร้างผลผลิตและผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นและ การสร้างความชัดเจนในผลการปฏิบัติงานโดยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการ ปฏิบัติงานในระดับองค์กร

ระบบ PM ให้ความสำคัญกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีความต่อเนื่องและสอด คล้องกัน มิได้มุ่งเน้นแต่เพียงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการวัดผลงานใน ตอนท้ายที่สุดเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระบบ PM หากนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ประโยชน์ที่เราจะได้รับ คือ

  1. ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มพูนขึ้น
  2. การปฏิบัติงานของคนในองค์กรชัดเจนและมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
  3. มีการสื่อสารภายในองค์กรที่ทั่วถึงทุกทิศทาง
  4. เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมโปร่งใส สามารถสะท้อนคุณลักษณะของตัวงานและคุณค่าของผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
  5. นอกจากนี้ผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ใน งานบริหารบุคคลด้านอื่นๆอีกด้วย  ]

อ้างอิงจาก 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

คำสำคัญ (Tags): #ระบบ PM
หมายเลขบันทึก: 531100เขียนเมื่อ 23 มีนาคม 2013 19:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มีนาคม 2013 19:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท