ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

UsableOne
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา และวุฒิปริญญาโท หรือเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2556

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ : 0-7428-2409 
โทรสาร : 0-7428-2410
E-mail : [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ความเห็น (0)