สอบปรับพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา กศน.ตำบลบางหญ้าแพรก  ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 กศน.ตำบลบางหญ้าแพรกจะดำเนินสอบปรับความรู้พื้นฐาน ให้กับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เวลา 9.00 น.เป็นต้น

ขอให้นักศึกษามาพบกลุ่มตามวันเวลาที่กำหนดโดยพร้อมเพียงกัน

ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบันทึก gotoknow อ.สัญญาความเห็น (0)