"ด้วยจิตหนึ่งดวงที่ตั้งมั่น........ด้วยความผูกพันที่มีให้

ด้วยรักห่วงหาและอาลัย...ด้วยหัวใจดวงนี้ที่ " ทรนง"

 

....นิมิตรฝัน...

1. ฝันเห็น ในหลวงเสด็จประพาส รวมถึงพระบรมศานุวงศ์ทุกพระองค์

2.ฝันเห็นพญานาคราช ว่ายน้ำ

3.พญาช้างสารทรงเครื่องราช

4.พระเจดีย์ 3 องค์ ส่องสว่างจ้า แสงสว่าง

5. พระเจจิอาจารย์ ที่มรณภาพแล้วมาเยี่ยมเยียน

ด้วยบุญญาบารมี แห่งการให้ทานนี้ ใครใคร่นิมิตรฝันเห็นสิ่งเหล่านี้ จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดอายุขัยและตลอดไป......