เผยเทคนิคทำเสื้อพิชิตภัยหนาวง่าย ๆ ด้วยพลาสติกกันฝนกับเสื้อคลุม

นายกิตติ พุฒิกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในปี 2554 นี้ ประเทศไทยตอนบนและตอนล่างบางพื้นที่จะมีอากาศหนาวเย็นมาก อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับค่าปกติ เพราะสภาวะมวลอากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ระหว่างปลายเดือน ธันวาคม 2554 จนถึง เดือนมกราคม 2555 คาดว่าฤดูหนาวจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบกับภัยหนาว จึงได้คิดวิธีการจัดทำ “ เสื้อพิชิตภัยหนาว “ ขึ้นโดยประยุกติ์จากเสื้อกันฝน และเสื้อกันหนาวปกติแบบง่ายๆ เพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายและรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้  เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง  เพราะจะภูมิคุ้มกันต่ำอาจเสี่ยงเจ็บป่วยจากภาวะอากาศหนาวเย็นได้

           โดยปกติแล้วร่างกายของมนุษย์จะสร้างความร้อนออกมาอย่างต่อเนื่อง  จากการเผาผลาญสารอาหารต่าง และจะมีการระบายความร้อนออกจากร่างกายตลอดเวลา หากเรากักเก็บหรือชะลอความร้อนนั้นไว้กับร่างกายได้ก็จะทำให้ร่างกายอบอุ่น  ดังนั้นจากหลักการนี้จึงขอให้คำแนะนำกับประชาชนที่ประสบภัยหนาวเย็นจัด สามารถทำเสื้อพิชิตภัยหนาวขึ้นใช้เองโดยมีขึ้นตอนดังนี้

1) ใส่เสื้อยืดหนาแขนยาวที่ประชาชนมีอยู่แล้ว หรือจัดหามาใหม่ ห่อหุ้มร่างกายชั้นแรก

2) นำแผ่นพลาสติกบาง เช่น เสื้อกันฝนพลาสติก มาสวมทับห่อหุ้มเสื้อแขนยาวด้านในอีกชั้น เพื่อลดหรือชะลอการระบายความร้อนของร่างกายออกไป

3)จากนั้นสวมทับเสื้อกันฝนพลาสติกด้วยเสื้อแขนยาวหรือเสื้อแจ๊คเก็ตหนาอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้เสื้อกันฝนอยู่ชั้นกลาง

นายกิตติ กล่าวต่อว่า เพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ข้างต้นอุณหภูมิในร่างกายก็จะคงที่ ผู้ประสบภัยหนาวจะได้รับความอบอุ่นตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เหงื่อสามารถระบายได้ระดับหนึ่ง และดูภายนอกก็เรียบร้อยดีสวยงามอีกด้วย  แต่หากผู้ประสบภัยหนาวพบว่าตนเองหรือครอบครัวมีอาการเจ็บป่วย  ให้รีบไปตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที  ก็จะสามารถผ่านพ้นโรคและภัยสุขภาพจากฤดูหนาวนี้ไปได้

ข้อความหลัก  “ รู้เตรียม  รู้ระวัง  รู้สะอาด  พิชิตภัยหนาว งดดื่มเหล้า สวมเสื้อผ้าหนาไว้ให้อบอุ่น "

กรมควบคุมโรค   ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

ที่มา http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/tv/2554_12_01_cold.html

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)