เมืองแพร่น่าเที่ยว

            ดิฉันเป็นคนจังหวัดแพร่จึงจะขอแนะนำสถานที่ท้องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดแพร่ให้กับผู้ที่สนใจที่กำลังหาแหล่งท้องเที่ยวสถานที่ที่ดิฉันจะขอแนะนำคือ

1. แพะเมืองผี

2. แก่งหลวง

3. ภูเขาหินประการัง

4. สวนหิน

5. ถ้ำเอราวัณ 

                 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/893/272/original_20130319151505.pdf?1363680905

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน boomความเห็น (0)