การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ -ผู้ที่ไม่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด-ไม่เสียสิทธิ


การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ

          หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะมีกิจธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิ 3 ประการ

การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 2. เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้
 3. พิการ หรือสูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กม.
 6. มีเหตุสุดวิสัยอื่นที่ กกต.กำหนด
วิธีการแจ้งเหตุ ระหว่างก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน จนถึงหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน  
 1. กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28) โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
 2. แนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 3. ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ได้ 3 วิธีการ คือ
  3.1 ยื่นด้วยตนเอง
  3.2 มอบหมายบุคคลอื่นไปยื่นแทน
  3.3 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ไม่ไปเลือกตั้ง ไม่แจ้งเหตุ เสียสิทธิ 3 ประการ
 1. เสียสิทธิการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.
 2. เสียสิทธิการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว., สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.
 3. เสียสิทธิการสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน สิทธิทั้ง 3 ประการ จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือท้องถิ่น
คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 528832เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2011 18:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2013 14:50 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

ขอบคุณมาก ค่ะ เพราะหลายคนก็พลาดโอกาสการไปเลือกตั้งล่วงหน้า และก็ไม่อาจไปเลือกตั้งที่ถิ่นเดิมได้เช่นเดียวกัน มีหลายคนอยากกลับไปเลือกตั้งที่บ้าน แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายบาท หลายคนกลัวเสียสิทธิทั้งที่โดยไม่ตั้งใจ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ จะได้นำไปบอกเพื่อนต่อ ๆ ค่ะ thanks

ขอบคุณมาก ค่ะ เพราะหลายคนก็พลาดโอกาสการไปเลือกตั้งล่วงหน้า และก็ไม่อาจไปเลือกตั้งที่ถิ่นเดิมได้เช่นเดียวกัน มีหลายคนอยากกลับไปเลือกตั้งที่บ้าน แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายบาท หลายคนกลัวเสียสิทธิทั้งที่โดยไม่ตั้งใจ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ จะได้นำไปบอกเพื่อนต่อ ๆ ค่ะ thanks

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี