คนไทยในออสเตรเลียที่โอนสัญชาติเป็น “ออสซี่” จะต้องไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งถึง 3 ครั้ง 3 ครา ตั้งแต่ระดับสภาเทศบาลท้องถิ่น ไปจนถึงรัฐสภาระดับรัฐและระดับประเทศ

       คนไทยในรัฐควีนส์แลนด์และรัฐออสเตรเลียตะวันตกไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว 2 ครั้งในปีนี้ คือระดับเทศบาลและระดับรัฐ

           ส่วนในรัฐวิกตอเรียมีเลือกตั้งระดับเทศบาลไปแล้วและกำลังจะมีการเลือกตั้งระดับรัฐในเดือน พ.ย. 

        ในปีหน้าทุกคนในทุกรัฐที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งไว้แล้วจะต้องไปใช้สิทธิออกเสียงสำหรับการเลือกตั้งรัฐสภาระดับประเทศ ...

            ที่ใช้คำว่า “ต้อง” ก็เพราะในออส   เตรเลียมีกฎหมายบังคับพร้อมบทลงโทษปรับผู้นอนหลับทับสิทธิ ถ้าไม่ยอมเสียค่าปรับก็ต้องเข้าไปนอนหลับในคุกเท่านั้นเอง...

           กฎหมายออสเตรเลียไม่ได้ห้ามการถือสองสัญชาติ ดังนั้นคนไทยในแดนจิงโจ้จึงใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ทั้ง 2 ประเทศ

-----------------

เดลินิวส์ 1/10/2549

http://www.dailynews.co.th/dailynews/pages/front_th/popup_news/Default.aspx?ColumnId=28714&NewsType=2&Template=1

----------------