เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ก.ย. 2549 (เวลา 14.30 – 15.30 น.) มีการประชุมเจ้าหน้าที่ห้องบัตร เพื่อสื่อสารผลการดำเนินงานพัฒนา และติดตามสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านไป ก็ยังมีปัญหาอีกหลายๆ ประการที่ยังแก้ไขไม่ได้ ต้องใช้เวลา, อดทน, ใจเย็น และติดตามปัญหาไปพร้อมๆ กับการแก้ไข เพราะเราทิ้งเขาให้อยู่กับปัญหาและความเครียดมานาน ดังนั้น จึงต้องใช้เวลา อดทน และใจเย็นในการแก้ไขและเยียวยา (คิดในมุมบวกก็ยังดีที่เขาไม่ทิ้งงานไปเสียทั้งหมด)

          สำหรับปัญหาที่ได้รับการแจ้งเพิ่ม คือ เรื่องการติดผล LAB ในแฟ้มเวชระเบียน ที่ห้องบัตรถูกต่อว่าจากหน่วยงานหลายๆ หน่วยงานว่าทำไมติดไม่ครบ, ผล LAB หายประจำ ฯลฯ เมื่อมาสอบถามผู้รับผิดชอบ จึงทราบว่า

1.      ในแต่ละวันจะหาแฟ้มเวชระเบียนมาติดผล LAB ไม่พบหรือไม่ได้ประมาณ 30 - 40 % ทำให้ผล LAB ไม่ได้อยู่ในแฟ้มที่ควรอยู่ ต้องเก็บใส่แฟ้มรวมแยกไว้และพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ วันใหม่ก็ติดผล LAB ที่มาใหม่ ผล LAB เก่าก็ต้องรอให้ตามค่อยค้นหาให้ เพราะไม่มีเวลาไป clear ของเดิม

2.      ส่วนใหญ่เป็นแฟ้มผู้ป่วยโครงการวิจัยที่ถูกผู้ทำโครงการวิจัยเก็บไว้ลงข้อมูล หรือมายืมไปจากห้องบัตรแล้วไม่คืนตามกำหนด จึงหาแฟ้มเวชระเบียนมาติด LAB ไม่พบ เป็นปัญหาที่ทำให้ใบ LAB สะสมพอกพูน

3.      ผล LAB บางชนิดออกเวลา 15.00 น. แล้วนัดผู้ป่วยมาฟังผลในวันรุ่งขึ้น ทำให้ติดผล LAB ไม่ทัน 

          หลายปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากระบบงานอื่น แล้วส่งผลต่อมายังห้องเวชระเบียน ซึ่งคิดว่าเมื่อดำเนินการจัดพื้นที่ทำงานใหม่ให้มีสถานที่ลงข้อมูลงานวิจัยโดยไม่ยืมแฟ้มออกจากห้องบัตรแล้ว จะต้องมาดูสถิติการติด LAB ไม่ครบหรือผล LAB หายด้วยว่าลดลงหรือไม่ ส่วนเรื่องการนัดผูป่วยมาฟังผลเร็วเกินไปต้องประสานกับแพทย์และงาน LAB ต่อไป

สำหรับปัญหาเดิม ดำเนินการแก้ไขดังนี้

1. เรื่องไม่มีผู้รับโทรศัพท์ตอนช่วงเช้าเวลาเร่งด่วน กำหนดผู้รับผิดชอบรับโทรศัพท์ ซึ่งในระยะนี้ต้องช่วยกันก่อนจนกว่าจะรับคนเพิ่มแทนคนที่ลาออกได้จึงจะจัดสรรอัตรากำลังในส่วนนี้ใหม่ การรับคนเพิ่มนั้น ทำเรื่องขอด่วนที่สุดแล้ว คิดว่าไม่น่าจะเกิน 2 - 3 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบในช่วงนี้ คือ

                    คนที่ 1 คุณมาลัย

                    คนที่ 2 คุณนิโรจน์

          2. กำหนดหัวหน้าโซนที่รับผิดชอบแจ้งปัญหาการค้นแฟ้มไม่พบในเวลา 15 – 20 นาที เพื่อให้มีการประสานแจ้งห้องตรวจและออกใบแทน ในกรณีที่จำเป็นจริงๆ เพื่อป้องกันปัญหารอแฟ้มนาน

          3. แต่งตั้งคุณนิโรจน์และคุณบัว (ตามลำดับ) ช่วยดูแลและจัดการปัญหาเฉพาะหน้าช่วยยุ้ยและปิ่งตรงหน้างานด้วย

         

          ติดตามผลการพัฒนาต่อไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จหรือหมดแรงกันไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะ