แจ้งการจัดสรรงบประมาณให้ อปท.

แจ้งรายละเอียดการจัดสรรและอื่น ๆ ให้ อปท. ในจังหวัดลพบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ้งโอนจัดสรรความเห็น (0)