กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๓๐๐ บาท (แปดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังเอกสารแนบ

สถานที่: สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตการทำงานความเห็น (0)