รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรม...

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี ค่ายรัตนรังสรรค์จังหวัดระนอง

วันนี้ ( 22 ธ.ค.53) ณ.ค่ายรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในค่ายรัตนรังสรรค์ โดยมีพันเอกพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการหน่วยฉพาะกิจ ร.๒๕ และพันเอกเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการร้อย ๒๕ พัน ๒ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ ร.๒๕ ในรอบปีที่ผ่านมา จากพันเอกพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจ ร.25  โดยปัญหาของจังหวัดระนองส่วนมากเป็นปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและปัญหายาเสพติด

หลังจากนั้น  ทางคณะได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือระนอง (ท่าเรือประภาคาร) เพื่อลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมจุดตรวจโดยเฉพาะจุดตรวจทหาร ที่เกาะสะระณีย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาวพม่าหลังตลาดระนองธานีโอกาสนี้ ทางรองแม่ทัพภาคที่ 4ได้พบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเน้นย้ำการคุมเข้มทุกจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนด้านจังหวัดระนอง./////

สถานที่: อำเภอเมืองจังหวัดระนอง

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/287/original_%E0%B8%97%E0%B9%91.JPG?1363602340

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For sucheeppความเห็น (0)