งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 60

sport-chai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพในการจัด "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 60"  ประจำ ปี 2553  South Excellence Fair 2010 โดยคณะกรรมการจัดงานของจังหวัดตรัง ได้รับมอบธงจากเจ้าภาพ  ครั้งที่ 59  ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้นมา จังหวัดตรัง  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 1  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวตั้งแต่วันที่  31  มีนาคม  2553  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  เพื่อจัดการแข่งขันในวันที่ 23 -25 ธันวาคม 2553

ทีมา  www.sef2010.org 

สถานที่: สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง)

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/130/original_20130318172538.pdf?1363602338

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน p.e.sportความเห็น (0)