ขอเชิญชมคอนเสิร์ตลายไทยโชว์ ตอน “นาฏยกฤษฏ์ วิจิตรศิลป์”

ฮูด้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชมรมนาฏรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแสดงคอนเสิร์ตลายไทยโชว์ ตอน “นาฏยกฤษฎ์ วิจิตรศิลป์” ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คอนเสริ์ตดังกล่าวเป็นการบูรณาการ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยในรูปแบบที่หลากหลาย อันประกอบด้วยนาฏศิลป์ไทย พร้อมด้วยการบรรเลงและการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนซ์เซอร์ ร่วมด้วยการแสดงแบบผสมผสาน Thai Modern ซึ่งยังคงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านศิลป วัฒนธรรม สู่การปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม การทำงานเป็นทีมระหว่างนักศึกษาและหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าบ้านเด็กสงขลา

การแสดงแบ่งเป็นสองรอบ รอบบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. รอบค่ำ เวลา 19.00 - 21.30 น. จำหน่ายบัตรราคา 50 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา และ 100 บาท สำหรับประชาชนทั่วไป ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ 08 0399 2961, 08 0395 1152 และ 08 6749 2373

                                                           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Healthy in Thailandความเห็น (0)