4 MAT

4 MAT

วันนี้ได้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบการสอน  ซึ่งรูปแบบ การสอนแบบเน้นผู้เรียน 4 แบบ หรือ 4 MAT System   เป็นรูปแบบการสอนที่น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับระดับปฐมวัย  ได้รับการพัฒนาในปี ค.ศ. 1980  โดยแมคคาร์ธี (Bernice McCarthy)  ซึ่งการสอนในรูปแบบนี้นะค่ะเป็นการสอนที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เด็กที่มีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกันสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยกระตุ้นสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา ให้ทำงานไปพร้อมกัน ด้วยการเรียนการสอน  8  ขั้น คือ กระตุ้นให้คิด พินิจไตร่ตรอง กรองรายละเอียด เขียนเป็นมโนทัศน์ ทดลองปฏิบัติ พัฒนาต่อเติม เสริมแนวทางการนำไปใช้ และสร้างความเข้าใจลุ่มลึก  เพื่อเป็นนการสอนที่พยายามอธิบายขยายความ การกระตุ้นผู้เรียนแบบต่าง ๆ ว่า ครูต้องทำอย่างไร และกิจกรรมควรเป็นอย่างไร ด้วยการซอยแต่ละส่วนเป็น 8 ชั้น ซึ่งการนำมาใช้ระดับอนุบาลจะยังคงหลักการใช้คำถาม 4 ส่วน คือ 1) ทำไม 2) อะไร 3) อย่างไร และ 4) ถ้าเป็นอย่างนั้นจะทำอย่างไรเป็นหลักเพื่อให้สัมพันธ์กับลักษณะการเรียนรู้ 4 แบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpatong

คำสำคัญ (Tags)#การสอน#ปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 52706, เขียน: 30 Sep 2006 @ 11:52 (), แก้ไข: 04 May 2012 @ 19:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)