ทำความสะอาดโคมไฟระย้า ให้ปัดฝุ่นโคมไฟระย้า ทุกครั้งที่ทำความสะอาดห้อง จะทำความสะอาดโคมไฟระย้า วิธีไหนก็ขึ้นอยู่กับโลหะที่ใช้ทำโคม ซึ่งอาจเป็นทองเหลือง เหล็ก หรือแก้วผลึก