ประโยชน์ที่ได้รับจากถ่าน ถ่านเป็นอีกรูปหนึ่งของคาร์บอน เป็นอโลหะ ถ่านมีเชื้อสายเดียวกับเพชรและกราไฟต์ สามารถนำถ่านมาหุงต้มอาหาร ใช้ดูดกลิ่นได้อย่างดี นำถ่านก้อนเก็บไว้ในตู้เย็น จะช่วยดูดกลิ่นอาหาร นำถ่านก้อนวางไว้กลางกระทะจะช่วยดูดกลิ่นที่ติดอยู่กับกระทะได้ ถ่านที่เผาจากกะลามะพร้าวมีคุณสมบัติพิเศษไปจากถ่านไม้ ช่วยดูดกลิ่นเหม็น และกลิ่นเหม็นของก๊าซได้อย่างดี ใช้ถ่านกรองน้ำให้สะอาด