มะเร็งตับอ่อนรักษาโดยการฝั่งแร่ไอโอดีนไม่ต้องผ่าตัด

มะเร็งตับอ่อนรักษาโดยการฝั่งแร่ไอโอดีน

ทางเลือกในการรักษาการเจ็บป่วยในปัจจุบันมีให้เลือก นำการรักษามะเร็งตับอ่อนโดยการฝั่งแร่มาฝากนะคะ


ในประเทศไทยโรคมะเร็งถือเป็นโรคอันดับ 1

     ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ โดยมักมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งปอด มะเร็งมดลูก มะเร็งเต้านม รวมไปถึงเนื้องอกอื่นๆ ซึ่งการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสมกับโรคเป็นเหตุผลหลักที่นำไป สู่การเสียชีวิต โดยเฉพาะ มะเร็งตับอ่อน ที่ผ่าตัดไม่ได้เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับเนื้อเยื่อสำคัญ ล่าสุดได้มีนวัตกรรมใหม่จากประเทศจีนมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ป่วยนั่น คือการฝังแร่ไอโอดีนกัมมันตรังสี 125 แบบไม่ต้องผ่าตัด 

นายแพทย์หวู ชิง ไข่ (Wu Ging Kai)

    นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็งประจำโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่ กว่างโจว ให้ความรู้ว่า โรคมะเร็งตับอ่อนเกิดจากหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยแรก คือเรื่องอาหารการกิน ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันและโปรตีนสูง ชอบกินอาหารปิ้งย่าง ปัจจัยต่อมาคือสิ่งแวดล้อม ที่มีมลภาวะเป็นพิษ และปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือกรรมพันธุ์ ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับอ่อนอาการเริ่มแรกส่วนใหญ่จะไม่แสดงออกมา แต่สามารถสังเกตได้จากการที่มีน้ำหนักลด ตัวเหลือง ซึ่งอาการระยะแรกนี้จะต้องแบ่งแยกกับอาการของผู้ป่วยท่อน้ำดีและตับอักเสบ ด้วยเนื่องจากมีอาการคล้ายกัน

สถิติของผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน

    ในประเทศจีนมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปีรวมถึงผู้ป่วยในประเทศไทยด้วย เพราะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารคล้ายๆ กัน ที่สำคัญโรคมะเร็งตับอ่อนในสมัยก่อนการรักษาค่อนข้างยากเนื่องจากไม่สามารถ ผ่าตัดได้ เพราะตับอ่อนเป็นอวัยวะที่อยู่ใกล้ชิดกับเนื้อเยื่อสำคัญและมีเลือดค่อนข้าง สมบูรณ์ ทำให้การรักษาด้วยวิธีคลีโมแล้วให้ผลการรักษาที่ไม่ดี อย่างไรก็ตามล่าสุดได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนได้เป็นผลสำเร็จคือ วิธีการรักษาด้วยการฝังแร่ไอโอดีนกัมมันตรังสี 125 เป็นระเบิดนิวเคลียร์ทำลายเนื้องอก

การรักษามะเร็งด้วยการผ่าตัดโดยเทคนิคบาดแผลเล็ก (Minimally invasive)

   กำจัดเนื้องอกโดยตรงผสมผสานระหว่างแพทย์แผนจีนกับแผนปัจจุบันได้รวบรวม 12 เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาโรคมะเร็งต่างๆ โดยการรักษากำหนดเป้าหมายเนื้องอกแล้วรักษาโดยตรง ทำให้เนื้องอกตายไปอย่างสิ้นเชิง ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายส่วนอื่น ร่างกายเจ็บปวดน้อย ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการรักษาด้วยวิธีการฝังแร่ไอโอดีนกัมมันตรังสี 125 ถือเป็น 1 ใน 12 เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษามะเร็ง ซึ่งเหมาะสมกับการรักษามะเร็งตับอ่อนและเป็นเทคโนโลยีการรักษาที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ยังเหมาะกับโรคมะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งโพรงจมูก และมะเร็งต่อมลูกหมาก

หลักการทั่วไปของการรักษาด้วยแร่ไอโอดีน

    คือ ก่อนที่จะทำการรักษาต้องเช็คร่างกายของผู้ป่วยโดยการใช้เครื่องอัลตราซาวน์ หรือเครื่องซีทีสแกน (CT-Scan) เพื่อค้นหาเนื้องอกว่าอยู่จุดไหนและทำการมาร์คจุด จากนั้นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์วัดขนาดของเนื้องอกและคำนวณว่าจะต้องใช้แร่ ไอโอดีนจำนวนเท่าใด โดยขนาดของแร่ไอโอดีนกัมมันตรังสี 125 จำนวน 3 เม็ด ยาวเท่ากับเม็ดข้าวสาร 1 เม็ด ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คิดค้นขึ้นมาเพื่อรักษามะเร็งโดยเฉพาะและผลิตจากโรงงาน ที่ดีมีคุณภาพของทางโรงพยาบาล จากนั้นใช้เครื่องซีที สแกนนำทางในการใช้เข็มที่ยาวพิเศษแทงเข้าไปในเนื้องอกโดยตรงและนำแร่ไอโอดีน เข้าไปฝังในเนื้องอกอย่างแม่นยำ

การรักษาไม่ต้องวางยาสลบ แค่ฉีดยาชาเฉพาะที่เท่านั้น

    โดยใช้เวลาในการรักษาประมาณ 30-45 นาที เมื่อฝังแร่ไอโอดีนฯ เสร็จแล้วผู้ป่วยควรนอนพักที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการประมาณ 1-2 วัน หากไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆ ก็สามารถเดินทางกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้ ซึ่งแร่ไอโอดีนที่ฝังเข้าไปจะปล่อยรังสีแกรมม่าออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นวิธี ที่ทำให้ส่วนของเนื้องงอกถูกทำลาย แต่ขอบเขตการแผ่รังสีแต่ละเม็ดแค่เพียง 1.7 เซนติเมตรเท่านั้น ทำให้ลดความเสียหายที่จะเกิดกับเนื้อเยื่อปกติ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงบาดแผลจากการผ่าตัด ไม่มีผลข้างเคียงร้ายแรง 

หลังจากฝังแล้วแร่ไอโอดีนฯ แล้วกระจายรังสีแกรมม่าออกมา

   โดยมีอายุการทำงานนานประมาณ 6 เดือน ซึ่งภายใน 6 เดือนจะมีรังสีแกรมม่าแผ่ออกมาอย่างต่อเนื่องภายในเนื้องอกทำให้เซลล์มะเร็ง ส่วนใหญ่ตายไป โดยประโยชน์จะเหมือนกับการฉายแสง แต่ว่าวิธีการรักษาแบบนี้รังสีทำลายเฉพาะเนื้องอกเท่านั้น แต่การฉายแสงทั่วไปจะมีผลข้างเคียงจะมาก นอกจากนี้วิธีการรักษาด้วยการฝังแร่ไอโอดีนฯ ส่วนใหญ่รักษาควบคู่กับการอุดเส้นเลือดและทำคลีโมเฉพาะจุด ซึ่งตัวเม็ดแร่ไอโอดีนฯ ที่ฝังไว้ในเนื้องอกจะอยู่กับคนไข้ไปตลอดไปแต่ไม่มีอันตราย เพราะอยู่ในเนื้องอกและมีเนื้อใหม่เกิดขึ้นมาห่อหุ้มเนื้องอก หากจะมีแร่ไอโอดีนฯ รั่วออกมาก็สามารถรั่วออกมาได้ เช่น ที่โพรงจมูกอาจจะหลุดออกมา แต่เมื่อหลุดออกมาแล้วแพทย์จะแนะนำผู้ป่วยไม่ให้นำไปโยนทิ้งเพราะมี กัมมันตรังสี

ช่วงระยะเวลา 6 เดือน

    ที่กลับไปพักผ่อนที่บ้านสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและเดินทางมาตามนัด เพื่อติดตามผลการรักษาทุก 2 เดือน ซึ่งคนไข้สามารถตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอื่นได้และนำผลมาให้คุณหมอดูได้ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือควรอยู่ห่างหญิงตั้งครรภ์และเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ขวบ ประมาณ 1.5 เมตร เพื่อป้องกันเด็กและหญิงตั้งครรภ์ไม่ให้โดนรังสี และควรทานอาหารที่มีรสจืด รับประมาณผักผลไม้และนมจืดมากขึ้น พักผ่อนให้เพียงพอ

อย่างไรก็ตามหลังจากเซลล์มะเร็งตายไปแล้ว

    แต่การรักษาเนื้องอกยังต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน เพราะเซลล์มะเร็งบางส่วนสามารถกระจายไปที่อื่นได้ เนื่องจากมะเร็งเป็นโรคภูมิคุ้มกัน เมื่อผู้ป่วยเป็นมะเร็งทั่วทั้งร่างกายก็จะมีเซลล์มะเร็งอยู่ด้วยจึงต้อง ติดตามตรวจร่างกายตามหมอนัด เช่น บางคนอาจจะมาตรวจทุก 3 เดือนหรือบางคน 6 เดือน เพื่อรักษาไปตามอาการที่พบระงับการเจริญเติบโตของเนื้องอกถือเป็นการยืด ชีวิตของคนไข้ต่อไป รวมทั้งคนไข้ต้องหมั่นดูแลตัวเองให้ดีเพิ่มขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร การกินและการพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และงดแอลกอฮอล์


ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ศูนย์ที่ปรึกษาโรคมะเร็งสมัยใหม่ กว่างโจว อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ตรงข้ามห้างโรบินสัน รัชดา โทร. 0-2645-2799 หรือ 08-2799-2888( ขอบคุณรักษามะเร็งตับโดยการฝั่งแร่ ฯจากหนังสือพมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์อาทิตย์สุขภาพ )

ด้วยความปรารถนาดี  กานดา แสนมณี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มะเร็ง

คำสำคัญ (Tags)#สุขภาพ#มะเร็งตับอ่อน#กานดาน้ำมันมะพร้าว#ฝั่งแร่ไอโอดีน

หมายเลขบันทึก: 522896, เขียน: 16 Mar 2013 @ 07:14 (), แก้ไข: 16 Mar 2013 @ 07:16 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 4, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)