เกิดอะไรขึ้นหากชื่อของเราไปจารึกไว้ในสถานที่ ซึ่งเราไม่รู้จัก ไม่มีอะไรเคยเกี่ยวข้อง ไม่มีอะไรเคยข้องแวะ ?

มีแต่ชื่อ ชื่อ ชื่อ และก็..ชื่อ

ไม่มีอะไรอื่น

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น ณ ที่แห่งหนึ่ง ตาม link ข้างล่าง

http://www.ban4u.com/board/Noname1.txt

(มี email ผมติดไปด้วยรายการนึง) 

คำถามคือ รายชื่อในรายการที่แสดงไว้ทั้งหลาย บอกถึงอะไร ?

เป็นชื่อของมิตร ?

เป็นมิตรที่แปลก เพราะไม่เผยตัว

คนที่เรียกคนอื่นว่าเพื่อน คงไม่มีพฤติกรรมลับ ๆ ล่อ ๆ อย่างนี้

เป็นชื่อของศัตรู ?

ก็ยิ่งแปลก ใครกันนะ มีศัตรูรวดเดียว 8 พันกว่าราย

แถมส่วนใหญ่เป็น webmaster ทั้งนั้น... 

เป็นปรากฎการณ์ลับ ๆ ล่อ ๆ ที่ webmaster ทั้งหลายที่มีรายนามปรากฎ ก็คงอยากรู้...