เกษตรกรรมต้องปรับพฤติกรรมทำให้เข้ากับธรรมชาติ

ในยุคที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังปรับตัวให้สอดคล้องเข้ากับสภาพแวดล้อมหรือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงร้อนขึ้นจากเดิม (global warming)ที่เรียกได้ว่าจะโดยแทบสิ้นเชิงก็ว่าได้เมื่อเทียบกับสี่ซ้าห้าสิบปีที่ผ่านมา ทั้งเหตุการณ์สึนามิ(ที่แทบจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าเกิดขึ้นในประเทศไทย), ระดับน้ำทะเลที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้เมืองบางเมืองจะต้องจมอยู่ใต้ทะเล,  น้ำแข็งขั้วโลกละลาย, แพลงค์ตอนดรอป, ปะการังตาย, โรคแมลงศัตรูพืชระบาด(เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล), ปลาวาฬปลาโลมาเกยตื้น, นกอพยพย้ายถิ่น ฯลฯ และอีกหลายๆสาเหตุที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และส่วนหนึ่งก็ส่งผลกระทบมายังอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็นไปกับระบบนิเวศน์ของธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


 อาชีพการเกษตรกรรมหลากหลายอาชีพล้วนได้รับผลกระทบในแง่ของผลผลิตลดลง อีกทั้งมีความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงผันแปรอยู่ตลอดเวลาจนทำให้พืชไร่ไม้ผลรวมถึงกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดด้วยไม่ได้รับผลผลิตออกมาตามที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาการติดดอกออกผลผลิตล่าช้า ดอกเห็ดเหี่ยวแห้งหงิกงอ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มนุษย์ยังไม่รู้เท่าทันธรรมชาติจึงทำให้วิธีการแก้ปัญหาล่าช้าไม่ตรงจุด แทนที่จะป้องกันแบบผ่อนหนักให้เป็นเบาก็ไม่สามารถทำได้ จึงทำให้ผลผลิตของเกษตรกรทั่วโลกในพืชไร่ไม้ผลหลากหลายชนิดลดน้อยถอยลงจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (climate change)


 ถ้าเกษตรกรโดยทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้สังเกตุธรรมชาติได้อย่างเข้าอกเข้าใจก็สามารถที่จะป้องกันแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหรือในบางครั้งสามารถช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือเห็ดเมื่อทราบว่าวันหนึ่งนั้นมีสภาพอากาศที่ปรวนแปรหลากหลายรูปแบบก็ต้องจัดการแก้ไขให้ใกล้เคียงกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นเห็ดก็ต้องออกแบบโรงเรือนให้มิดชิดสามารถควบคุม (control) อุณหภูมิภายในได้ตามต้องการ แทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติข้างนอกหนาว ภายในโรงเรือนหนาว ข้างนอกร้อนภายในโรงเรือนร้อนตามไปด้วยอย่างนี้มีเท่าไรก็เจ๊งหมด ดังเหตุผลที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น ส่วนพืชนั้นก็ต้องหมั่นสังเกตุเลือกฤดูกาลและพันธุ์พืชให้สอดคล้องเหมาะสมกับฤดูกาลให้มากที่สุด ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านนี้ก็มีหลายหน่วยงานทำออกมาได้ดีและมีให้เลือกหลากหลาย อีกทั้งต้องรู้ต้องแก้ในสถานการณ์เฉพาะหน้าให้เป็นว่าควรใช้แร่ธาตุหรือสารอาหารตัวไหนอย่างไรในสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัดหนาวจัดได้อย่างถูกต้องทันการณ์


 มนตรี บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวสารเกษตรความเห็น (0)