คณะครู กศน.อำเภอมัญจาคีรีร่วมกันติดตั้งป้าย”พิพิธภัณฑ์ พ่อของแผ่นดิน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวง อำเภอมัญจาคีรี

       เมื่อไม่กี่วันมานี้ คณะครู กศน.อำเภอมัญจาคีรี(ครูผู้ชาย)ได้ร่วมกันติดตั้งป้าย “พิพิธภัณฑ์ พ่อของแผ่นดิน”เพื่อประชาสัมพันธ์ให้มีการรับรู้รับทราบว่าบนชั้นสองของอาคารศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวง อำเภอมัญจาคีรี ส่วนคณะครูอีกส่วนหนึ่งได้ปรับปรุงภายใน

บันไดทางขึ้นสู่่ชั้นสอง ผมได้"คำพ่อสอน"ที่เกี่ยวกับครูมาติดตั้งไว้ เผื่อว่าครูที่พานักเรียนมาชมจะได้อ่านกัน

ทศพิธราชธรรม

       แนวคิดการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ พ่อของแผ่นดิน นี้ เริ่มต้นมาจากการที่เคยทำงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯซึ่งจะต้องจัดมุมเฉลิมพระเกียรติฯไว้ภายในศูนย์การเรียนชุมชนฯทุกแห่ง  ต่อมาเมื่อ กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้รับมอบอาคารเก่า ๒ ชั้นจากนายเฉลิมชัย ชละธาร นายอำเภอมัญจาคีรีให้ทำเป็นศูนย์ ICT และได้รับโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวง มัญจาคีรีติดตั้งคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในชั้นหนึ่งและบนชั้นสองของอาคารยังว่างอยู่ จึงได้นำแนวคิดมุมเฉลิมพระเกียรติฯมาดำเนินการเป็น”พิพิธภัณฑ์ พ่อของแผ่นดิน”ขึ้น


       พิพิธภัณฑ์ พ่อของแผ่นดิน จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในทุกๆด้าน แต่ในเบื้องต้นนี้ได้มอบหมายให้คณะครู กสน.ช่วยกันรวบรวมเกี่ยวกับความเป็นพระบรมครูแห่งแผ่นดินและ”คำพ่อสอน” ทศพิธราชธรรม นำมาจัดแสดงเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้

       ช่วงนี้คณะครู กศน.ได้รวบรวมภาพที่สำคัญเป็นจำนวนมาก และยังได้ดำเนินการแสวงหา แสตมป์ในหลวง/
ส.ค.ส.ในหลวง /หนังสือในหลวง/และผลงานศิลปะประดิษฐ์ที่นักเรียนและนักศึกษาจัดทำขึ้นเกี่ยวกับในหลวง
เป็นต้น
   นับเป็นการเริ่มต้นที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ต่อไป

         งานพิพิธภัณฑ์ พ่อของแผ่นดิน นี้ ยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดซึ่งผมก็หวังพึ่งให้คณะครู กศน.และนักศึกษา กศน.ร่วมกันทำงานด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี ผลที่ได้รับจะปรากฏอยู่ภายในใจพวกเราทุกคนครับร่วมด้วยช่วยกัน..นำสู่แหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน zzzzzความเห็น (0)