การแต่งกายแบบที่ ๒ แบบรัชกาลที่ ๕

 

ผู้ชาย        นุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อราชปะแตน ใส่ถุงเท้า รองเท้า

ผู้หญิง      นุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อผ้าลูกไม้ สไบพาดบ่าผูกเป็นโบว์

              ทิ้งชายไว้    ข้างลำตัวด้านซ้าย ใส่เครื่องประดับมุก
ภาพ เครื่องแต่งกายรำวงมาตรฐานแบบรัชกาลที่ ๕