ประวัติชมพูพาน

ชมพูพาน 

             กำเนิดมาจากเหงื่อไคลของพระอิศวร  เป็นลูกเลี้ยงของพญาพาลีแห่งเมืองขีดขิน  มีความรู้ในเรื่องของยา  สุครีพจึงพาไปถวายตัวต่อพระราม ชมพูพานมีหน้าที่เป็นแพทย์ประจำกองทัพ  บทบาทสำคัญเคยติดตามหนุมานและองคตในตอนหนุมานไปถวายแหวนแก่นางสีดาที่กรุงลงกาและศึกทศพิน ชมพูพานก็ได้รับมอบหมายให้เป็นทูตถือพระราชสารประกาศสงคราม เมื่อสิ้นศึกกรุงลงกา พระรามทรงปูนบำเหน็จรางวัลให้ไปเป็นเจ้ากรุงปางตาล

ลักษณะชมพูพาน

      ชมพูพานแพทย์ประจำกองทัพ  ปากอ้า สีหงส์ชาด  (สีแดง ) สวมชฎายอดชัย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พญาวานรความเห็น (0)