การแทรกหัวตารางอัตโนมัติใน โปรแกรม Word


วันนี้จะทำตาราง

เปรียบเทียบใน Word แล้วหัวตารางจะทำซ้ำได้หรือเปล่า (เคยทำแต่ใน Excel) แล้ววันนี้ข้าพเจ้าก็ค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ 555+  (ตามรูป) ไม่งั้นคงต้องตัดหัวตารางไปแปะทุกๆ หน้า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์ความรู้โปรแกรมเพื่อการทำงานความเห็น (0)