ไซดักปลาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ถือว่าเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินชนิดหนึ่ง ทำด้วยไม้ไผ่ เหลาเป็นซี่ประมาณ 1 เมตรใช้หวายผูกถัก (กรอง) โดยปลอกไซทำด้วยหวายถักเป็นวงกลมความกว้าง 1 เมตรไม่ให้ปลาออกได้ แต่ให้ปลาเข้าได้

           วัตถุดิบที่ใช้

               1. ไม้ไผ่

               2. หวาย

               3. เชือกไนลอน

          การใช้/ประโยชน์

               เอาไว้ใช้ดักปลา