FMS Day 226

benzduzija
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันจันทร์นะครับ ต้อนรับวันแรกของการทำงานนะครับ ภารกินของผมในวันนี้ มีดังนี้ครับ
ช่วงเช้า
- ไปร้าน อินเตอร์มีเดีย ดีไซน์ เพื่อไปรับใบเสนอราคากับใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งรับสติ๊กเกอร์ติด FMS Magnet03 
- ทำหนังสือขออนุมัติเบิกค่าสติ๊กเกอร์ กับฝ่ายการเงิน
- นับวารสาร FMS Magnet03 เป็นกองๆ เพื่อแยกใส่ซองเอกสารเตรียมส่งออก
ช่วงบ่าย
- ออกแบบ Banner ประชาสัมพันธ์ขึ้นหน้าจอ 2 เรื่อง
- รับเอกสารเข้า 
^_^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตทำงานในรั้วเฉดม่วงความเห็น (0)