ดูใบ-ดูไบ...เหตุไร้ใบบุณย์ดูใบ ใบบอกรู้             ไม้ใด

ดูสัตว์ ตัวอะไร            บอกได้

ดูคน อยู่ดูไบ              บอกบาป สุดสุด

บอกดั่งนี้ได้ไซร้          เหตุไร้ ใบบุณย์....... ...


เห็น คุณยิ้มยิ้มเย้ยเลยคิดสู้                   แม้จะรู้ว่าแก่แต่ไม่หนี

แม้นใช้แรงสู้ได้คงไม่ดี                        แต่ยังมีศรัทธาแกร่งมีแรงใจ

รอยยิ้มหยันอันอุบาทว์อนาถนัก            จะต้องผลักเอาออกไปให้จงได้

แม้นจะตายก่อนเสร็จไม่เป็นไร              ให้ลูกหลานสานต่อไปนานเท่านาน

                                                                              ..........โดยพ่อชาวสวน


๘ กพ.๒๕๕๖

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รื่นรมย์ ร่มเย็น เป็นธรรมดาความเห็น (0)