ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556


ขอเชิญฟังธรรมบรรยายจาก ศ.ดร. พระชาตรี เหมพนฺโธ (เหมพันธ์)  เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร เซนต์- ปีเตอร์สเบอร์ก รัสเซีย ประธานสมาคมความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย ประธานมูลนิธิส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย และอาจารย์ในตำแหน่ง ศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์การทูต  ณ มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย อาจารย์ใช้เวลากว่า 16 ปี เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรัสเซีย

พระมหา ศ.ดร.ชาตรี กล่าวว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรัสเซียเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากคนพุทธในรัสเซียที่มีเชื้อสายฝรั่งถือเป็นเรื่องใหม่ เพราะส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาคริสต์ นิกายรัสเซียน ออร์โธดอกซ์ ซึ่งเป็นนิกายที่ค่อนข้างเคร่งครัด จึงนับเป็นเรื่องยากต่อการเข้าไปเผยแพร่ของศาสนาอื่นๆ แต่ด้วยบุคลิกส่วนตัวที่ค่อนข้างอ่อนโยน และด้วยความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเขา และอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสแบบไทยๆ ประกอบกับใช้หลักจิตวิทยาทางพระพุทธศาสนา คือเราไม่ใช้คำว่าหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเราใช้หลักคำสอนไปดัดแปลงเป็นหลักจิตวิทยาทางพระพุทธศาสนา เพราะถ้าเราบอกว่าเป็นหลักคำสอนเขาจะไม่ยอมรับ แต่ถ้าหลักจิตวิทยาหรือหลักการดำเนินชีวิตที่เขาสามารถนำไปแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ตรงนี้จะเกิดประโยชน์ทันที ซึ่งโดยพื้นฐานคนรัสเซียหรือคนยุโรปมักจะมีปัญหาเรื่องครอบครัว ส่วนใหญ่จะมีความเครียด ถูกกดดันจากการทำงานที่ค่อนข้างมีระเบียบ มีวินัย เมื่อเขาเข้ามาอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (สายพระมหาสีสะดายอ พระวิปัสสนาจารย์ชาวเมียนมาร์ ที่เข้ามาให้การอบรมในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์) และรู้หลักการดำเนินชีวิต (ใช้หลักธรรมในอภิธรรมปิฎก) ทำให้ความเครียดของเขาลดลง ยิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้น เห็นจากพฤติกรรมได้ว่าเขามีความสุขมากขึ้น


ปัญหาและอุปสรรคของการเผยแผ่จากประสบการณ์ 16 ปี ของพระอาจารย์ คือ ปัญหาที่มหาเถรสมาคมควรปรับปรุงแก้ไข คือ

ความไม่กล้าพอของพระธรรมทูตที่ผลิตขึ้นมาแต่ละปี ความกล้าที่จะไปยังไม่มี

กลัวเรื่องอากาศที่หนาวเย็น

กลัวเรื่องอาหารการกินที่ไม่สะดวก คือ พระไทยยังติดอยู่กับเรื่องสัปปายะ ความสะดวกสบาย

ขาดการสนับสนุน เนื่องจากประเทศรัสเซียไม่มีคนไทยอาศัยอยู่เป็นชุมชน ไม่เหมือนกับยุโรปทั่วๆ ไป

ดังนั้น ปัจจัยส่วนใหญ่ส่วนจึงมาจากรายได้จากการสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยของพระอาจารย์


“ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญก็คือ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังไม่ให้ความสำคัญต่อการเผยแผ่ในรัสเซีย เขาอาจจะมองว่า ในประเทศรัสเซียไม่มีชุมชนคนไทยก็เลยไม่ให้ความสำคัญ

การสนับสนุนจากรัฐบาลผ่านสำนักงานพระพุทธฯ บางปีก็ไม่ได้รับ ไม่ทราบว่าเขามีอะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน วัดไทยในต่างประเทศมักตั้งอยู่ในชุมชนคนไทย แต่มีน้อยมากที่จะเปลี่ยนให้ผู้นับถือศาสนาอื่นมานับถือพระพุทธศาสนา

ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่ไม่มีชุมชนคนไทย แต่พระอาจารย์สามารถทำให้คนรัสเซียในปีหนึ่งๆ หลายพันคนมานับถือพระพุทธศาสนาได้

วิสัยทัศน์ของมหาเถรสมาคมและสำนักพระพุทธศาสนาฯ ควรต้องให้ความสำคัญต่อการทำงานของพระธรรมทูตในประเทศรัสเซีย” หัวหน้าพระธรรมทูตประจำรัสเซีย กล่าว

" วัดไทยในรัสเซียมีอยู่วัดเดียว คือ “วัดอภิธรรมพุทธวิหาร” ในรัฐเซนต์-ปีเตอร์เบอร์ก อยู่ในกำกับดูแลของสำนักงานพระพุทธฯ ที่ผ่านมาเคยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธฯเพียง 2 ครั้ง 2 ปี ปีละ 140,000 บาท ส่วนปีที่ผ่านมาไม่ได้รับเลย จริงๆ แล้วเงิน 140,000 บาท เป็นค่าน้ำค่าไฟในรัสเซียได้แค่ 2 เดือน"

 

อ่านแล้วน่าฟังท่านแสดงธรรมบรรยายการเผยแผ่พระพุทธสาสนาในประเทศรัสเซียไหมครับ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา  ปฏิบัติธรรมข้ามคืน เป็นการบำเพ็ญกุศลบารมี ฉลองวันแห่งความรัก และวันตรุษจีนรับเทศกาลภายในเดือนกุมภาพันธ์ร่วมกันในโครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการปฏิบัติธรรม “ศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ” เป็นประจำทุกศุกร์ต้นเดือน ในปีพ.ศ. 2556 นี้

 โครงการศุกร์ถึงธรรม สุขถึงใจ จัดขึ้นเพื่อฉลองพุทธยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยมีพระครูปรีชาธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดป่าทองเนียม เป็นประธาน

โครงการนี้จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน ทุกเดือน ทั้งปี มีน้ำปานะ และอาหารว่างรับประทานฟรีทั้งคืนครับ ตอนเช้ามีโรงทานอาหารเช้าให้รับประทานอาหารเช้าด้วยกันครับ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เสร็จแล้วกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

กิจกรรมภายในงานจะมีอุบาสก-อุบาสิกา และญาติธรรม เข้าร่วมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ถือศีล ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ใส่บาตรอาหารแห้ง ในคืนวันศุกร์ที่  1 กุมภาพันธ์ 2556 จนถึงเช้าวันเสาร์ที่  2  กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 07.00 น

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

กำหนดการศุกร์ถึงธรรม  สุขถึงใจ

ทุกวันศุกร์แรกของทุกเดือน ตลอดปี 2556

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 

# คืนวันศุกร์ #

 

17.30  ลงทะเบียนผู้ร่วมปฏิบัติธรรม / ดื่มน้ำปานะ

18.00  ทำวัตรเย็น,เจริญจิตภาวนา,แผ่เมตตา

20.00  ฟังธรรมบรรยาย/ร่วมสนทนาธรรม

21.30  พักเปลี่ยนอิริยาบถ / ดื่มน้ำปานะ

22.00  เจริญพุทธมนต์,เจริญจิตภาวนา

24.00  เจริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

เท่ากับอายุของผู้ที่เกิดในเดือนนั้นบวก 1 จบ

 

# เช้าวันเสาร์ #

 

01.00  เจริญพุทธมนต์,เจริญจิตภาวนา

02.00  เดินสวดอิติปิโส 108 รอบธรรมสถาน และมมร.

04.00  พักเปลี่ยนอิริยาบท

04.30  ทำวัตรเช้า

05.30  สรีรกิจ/พักอิริยาบถ/อาหาร – เครื่องดื่ม

06.00  ตักบาตร/ถวายภัตตาหารเช้า

07.30  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ดำเนินงานโดย พระครูปรีชาธรรมวิธาน ประธานสงฆ์วัดทองเนียม

และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

ชีวประวัติ

พระ รศ.ดร.ชาตรี เหมพนฺโธ (เหมพันธ์)

เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร เซนต์- ปีเตอร์สเบอร์ก รัสเซีย

ประธานสมาคมความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย

ประธานมูลนิธิส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย

School of International Relations

Saint-Petersburg State University

Venerable Dr.Phra Chatree Hemapandha

President of Buddhavihara St.-Petersburg

President of Thai – Russian Friendship Association

President of Foundation for Russian – Thai Friendship Development

 

 

กำเนิด: วันเสาร์ ที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๓

ภูมิลำเนา: บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ ๑๐ บ้านสวน  ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง

บรรพชา: บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๓ ปี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗  ณ วัดบ้านสวน อ.เมือง จ.พัทลุง ภาคใต้ของประเทศไทย

อุปสมบท: อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ ๒๑ ปี เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕   ณ วัดบ้านสวน อ.เมือง จ.พัทลุง   โดยมี พระครูกวีวราภรณ์ (พระมหากระจ่าง ปริปุณฺโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์

สังกัด: วัดชลประทานรังสฤษฏ์  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี เป็นลูกศิษย์พระพรหมมังคลาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทะ ภิกขุ  เคยจำพรรษาที่สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล) อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และเป็นลูกศิษย์อดีตพระอาจารย์  สนฺติกโร ภิกฺขุ  พระภิกษุลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พุทธทาส  ณ สวนโมกขพลาราม  เป็นเวลาหลายปีก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหันธรัฐรัสเซีย ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐

การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๗ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนวัดบ้านสวน อ.เมือง จ.พัทลุง

พ.ศ. ๒๕๒๙ จบนักธรรมชั้นเอกและมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จากวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ                               วัดแจ้ง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

พ.ศ. ๒๕๓๐ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (คะแนนเฉลี่ยสูงสุด) จากโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

พ.ศ. ๒๕๓๑ จบการศึกษาอภิธรรมศึกษาชั้นจุฬฯโท  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๓๓ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (คะแนนเฉลี่ยสูงสุด) จากโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๓๓ สำเร็จการอบรมหลักสูตรพระวิทยากร จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๓๗ จบปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์  จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๓­­๘ สำเร็จการอบรมหลักสูตร “การพูดแบบการทูต” จากสถาบันการพูดแบบ  การทูต  กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบชิงทุนโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ณ สถานทูตรัสเซียประจำกรุงเทพมหานครและเดินทางไปศึกษาหลักสูตรภาษารัสเซีย ณ ศูนย์ภาษารัสเซียแห่งมหาวิทยาลัยเทคนิคประจำกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก (Russian Preparatory School of Saint-Petersburg Technical State University)

พ.ศ. ๒๕๔๑ เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์การทูต มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก (School of International Relations, Saint-Petersburg State University) ประเทศสหพันธรัฐ รัสเซีย (โดยทุนรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย)

พ.ศ. ๒๕๔๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์การทูต จากภาควิชายุโรปศึกษา คณะการทูต มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์ – ปีเตอร์เบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (โดยทุนรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย)  (Bachelor Degree in Political Science and Diplomacy (European Studies), School of International Relations, Saint-Petersburg State University, Russia)

พ.ศ. ๒๕๔๔ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรัฐศาสตร์การทูต จากภาควิชายุโรปศึกษามหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์การทูต มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์เบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (โดยทุนรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย)  (Master Degree in Political Science and Diplomacy (European Studies), School of International Relations, Saint-Petersburg State University, Russia)

พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน          แห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (โดยทุนรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย)                       (PhD in History, Saint-Petersburg Christian University, Russia)

พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษารัสเซียชั้นสูง (ประกาศนียบัตรภาษารัสเซียระดับ ๕) จากคณะอักษรศาสตร์ มหาลัยแห่งกรุงเซนต์ – ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (Test of Russian as Foreign Language, Saint-Petersburg State University)

พ.ศ. ๒๕๔๘ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกรัฐศาสตร์การทูต ภาควิชายุโรปศึกษา จากคณะ            รัฐศาสตร์การทูต จากมหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (โดยทุนรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย) (Ph.D in Political Science and Diplomacy (European Studies), School of International Relations, Saint-Petersburg State University, Russia)

พ.ศ. ๒๕๔๘ เข้าศึกษาต่อในระดับ Post Doctorate Program ในคณะรัฐศาสตร์การทูต   ณ มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เป็นนักวิชาการชาวไทยและชาวเอเชียคนแรก ที่ได้รับอนุมัติให้ศึกษาในระดับนี้) โดยทุนรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย (Post Doctorate Degree in Political Science and Diplomacy (European Studies), School of International Relations,  Saint-Petersburg State University, Russia)

ประสบการณ์การทำงานในระหว่างที่กำลังศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาจารย์สอนนักธรรมชั้นโท-เอก และสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

- เป็นรองประธานนักเรียนโรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นรองประธานนักเรียน โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๘ เป็นหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชน และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  วัดบ้านสวน จ.พัทลุง

พ.ศ. ๒๕๓๕ - ปัจจุบัน เป็นประธานองค์การชาวพุทธเพื่อการไกล่เกลี่ยและสมานไมตรี (International Buddhist Organization for Mediation and Reconciliation)

พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- เป็นรองประธานกลุ่มวรรณกรรมพิราบเหลือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นประธานกลุ่มวรรณกรรมพิราบเหลือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- เป็นประธานพระนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- เป็นรองประธานรุ่นพุทธศาสตรบัณฑิต ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๓๗

ประสบการณ์ในการทำงานหลังจบการศึกษา

พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชน และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดบ้านสวน จังหวัดพัทลุง

- เป็นผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายวิชาการและเป็นอาจารย์โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี

- เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี

- เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาโรงเรียนสตรีวรนารถบางเขน กรุเทพมหานคร

- เป็นวิทยากรอบรมเด็กเร่ร่อนและติดยาเสพติด กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร

- เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับการนิมนต์

พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นอาจารย์โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี

- เป็นวิทยากรอบรมเด็กเร่ร่อนและติดยาเสพติด กรมประชาสงเคราะห์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร (ทุกวันศุกร์)

- เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนและข้าราชการที่เข้าค่ายอบรมคุณธรรม วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี

- เป็นวิทยากรอบรมนักเรียน-นักศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับการนิมนต์

พ.ศ.๒๕๔๘ – สอนในคณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

- สอนในสาขาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.๒๕๔๐ - ปัจจุบัน – สอนในคณะเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (School of Asian Studies, Saint-Petersburg State University)

พ.ศ.๒๕๔๕ - ปัจจุบัน เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมประจำวัดพุทธนิกายวัชรยาน ประจำ ต์-ปีเตอร์สเบอร์ก ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และ เสาร์

พ.ศ.๒๕๔๘ - ปัจจุบัน – สอนในคณะการทูต ภาควิชายุโรปศึกษาและภาควิชาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย(School of International Relations, Saint-Petersburg State University)

- เป็นอาจารย์บรรยายในคณะเอเชียศึกษา สถาบันเอเชียศึกษาแห่งกรุงเซนต์ – ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (School of Asian Studies, Saint-Petersburg Institute of Asian Studies)

พ.ศ.๒๕๔๙ – ปัจจุบัน เป็นรองประธานรุ่นฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๑๒ และเป็นประธานพระธรรมทูตสายต่างประเทศประจำประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและยุโรปตะวันออก

พ.ศ.๒๕๔๙ – ได้รับอนุมัติและแต่งตั้งจากคณะกรรมการมหาเถระสมาคมให้เป็นเจ้าอาวาสวัดอภิธรรมพุทธวิหาร แห่งกรุงเซนต์-ปีเตอร์สเบอร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (Abhidhamma Buddhavihara Saint-Petersburg)

พ.ศ.๒๕๔๙ - ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการถาวรจัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติ. (United Nations Day of Vesak) เพื่อเฉลิมฉลองครบ ๖๐ ปี ครองราชย์ และ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พ.ศ.๒๕๔๙ - ปัจจุบัน เป็นประธานสมาคมชาวพุทธฝ่ายเถรวาทประจำประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและยุโรปตะวันออก

พ.ศ.๒๕๕๑ - ปัจจุบัน เป็นวิทยากรรับเชิญรายการโทรทัศน์ รายการ “ตามหาแก่นธรรม” ,  “ธรรมาภิวัฒน์”, “พลังความคิด”, “Body&Mind”, “Dhamma in Motion”, “Dhamma TV”

พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย ณ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร”, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ”, “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”, “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี”

พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นประธานศูนย์อบรมธรรม “สุญญตวิหาร” อ.บ่อทอง  จ.ชลบุรี

พ.ศ.๒๕๕๑ -ปัจจุบัน เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานมูลนิธิส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยรัสเซียและประธานสมาคมความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย

พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สถาบันการศึกษาหลายสถาบันในประเทศสหพันธรัฐรัสเซียและประเทศในเครือจักรภพอดีตสหภาพโซเวียต

-   เป็นอาจารย์ในตำแหน่ง ศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์การทูต  มหาวิทยาลัยแห่งกรุงเซนต์-ปิเตอร์สเบอร์ก

 

 

หมายเลขบันทึก: 518594เขียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2013 21:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2013 00:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท