วิถีไทยที่สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย "ความเป็นพี่เป็นน้อง" คัดลอกจากหนังสือ การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง โดย ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

ความเข้าใจถึงความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเสมอกัน และเข้าใจถึงความเป็นหหุสังคม ซึ่งเป็นคุณค่าสำคัญของคนในสังคมประชาธิปไตย

ความเป็นพี่เป็นน้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของสังคมไทยที่แสดงออกด้วยการให้เกียรติและนับถือกันเสมือนความเป็นพี่น้อง แม้ไม่รู้จักกันมาก่อน  เป็นความสัมพันธ์พิเศษที่แสดงถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันได้ง่ายซึ่งต่างจากสังคมตะวันตก ความเป็นพี่น้องที่เรียกผู้อ่ื่นว่าพี่ ป้า น้า อา ทั้งที่ไม่รู้จักกันนี้เอง ทำให้เกิดความเป็นกันเอง สนิทสนมกันเร็วยิ่งขึ้นเป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่พร้อมให้ความรักและนับญาติกันได้แม้ไม่รู้จักกัน เป็นการเปิดพื้นที่ส่วนตัว (private  sphere) ได้อย่างยึดหยุ่นมากขึ้น  และเป็นการเปิดความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับผู้อื่นอย่างกลมกลืน ลักษณะไทยที่เปิดตัวง่ายพร้อมต้อนรับกับสิ่งใหม่และผู้มาใหม่ได้ง่าย ทำให้เกิดความรัก ความเกื้อกูล เข้ากลับผู้อื่นได้ง่าย ลักษณะเด่นนี้ ทำให้คนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในสังคมไทยสามารถปรับตัวและทำงานกับคนไทยได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวัฒนธรรมและอัธยาศัยของความเป็นไทย ซึ่งแสดงถึงความเข้าใจถึงความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเสมอกัน และเข้าใจถึงความเป็นพหุสังคม ซึ่งเป็นคุณค่าสำคัญของคนในสังคมประชาธิปไตย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง Civic Education for Thai Societyความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

517580

เขียน

27 Jan 2013 @ 14:22
()

แก้ไข

27 Jan 2013 @ 15:41
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง