เพลง สดุดีครูบา

  Contact

  เพลง สดุดีครูบา  

เพลงนี้ผมแต่งขึ้นมาเนื่องในงานเกษียณอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในปี 2549 โดยมีอาจารย์ที่เกษียณ 2 ท่านครับ คือ

1. ท่านอาจารย์คำผง  เพียรใจ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี  ภูงามทอง ซึ่งอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของห้องผมครับ

จึงได้แต่งบทเพลงนี้ขึ้นเพื่อขับร้องในงานวันเกษียณ โดยมีวงดนตรีของสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์เป็นผู้บรรเลงดนตรีครับ โดยผมให้เพลงนี้มีชื่อว่า "สดุดีครูบา" ครับ

เพลง สดุดีครูบา   ( ชาย)  สิบนิ้ววันทา กราบบูชาครูบาอาจารย์ สั่งสมสืบสาน สอนศิษย์มานานเป็นหลายปี ไม่เคยย่อท้อแม้ลำบากกายทั้งชีวี ผ่าน 50 ปี ถึงวันนี้ เกษียรครูบา(หญิง) อาจารย์ท่านหนึ่ง ดำรงซึ่งแนวคิดยิ่งใหญ่ อาจารย์คำผง  เพียรใจ ยึดหลักให้พัฒนางาน อารมณ์มั่นคง ให้อภัยยึดในหลักการ ซื่อสัตย์ยุติธรรมสำคัญ เพื่อนร่วมงานสำคัญนานมา            (ชาย) และอีกท่านหนึ่งผู้ซึ่งทำงานถ้วนถี่ ท่านอาจารย์มยุรี อุทิศชีวีเพื่อลูกศิษย์ได้ เปรียบดังมารดร ช่วยสั่งสอนบุตราเติบใหญ่ ประหยัดอดทนจริงใจ ซื่อสัตว์ในหน้าที่การงาน (จังหวะลำเพลิน)..(หญิง)....เวลาเคลื่อน ผ่านวันเดือนปีใหม่ 50 ปีว่าได้หายจ้อยบ่คืน หากรื้อฟื้นทีเคยสั่งสอนศิษย์ ทั้งอุทิศชีวิตเพื่อศิษย์กะยังได้ เวลาให้ถึงเมื่อยามเซาพัก ปงงานหนักไว้หั่นให้ศิษย์นั้นได้แต่งตาม เปรียบดั่งน้ำที่คอยหลังลงดิน ชุบชีวินเหล่าศิษย์ให้ดุ่งเดินตามได้(จังหวะแหล่)..(ชาย)....บัดนี้........สิบนิ้วขอกล่าวตั้งรวมพลังทวยเทพใหญ่ ชาวครุศาสตร์ว่าได้ ถวายไท้ให้ส่งพร ทั้งเทพจรอยู่เทิงฟ้า ทวยเทวาสถิตอยู่ ให้มาซ่อยส่งยู้ครูบาเจ้าให้อยู่เย็น  อย่าสิเป็นนอทุกข์ฮ้าย โรคาภัยให้หนีห่าง อุปัทวเหตุม้างอย่าสิใกล้ให้ห่างหนี มีสุขีเลิศล้ำ ทั้งกำลังให้กล้าแกร่ง วรรณะใสส่องแจ้ง อายุมั่น.....แม่นหมื่นปี.....นั่นละนา.....สาธุ...เด้อ......โอ......โอ้.......โอ.......ละนา

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ออนซอนอีสาน

Post ID: 51672, Created: , Updated, 2012-02-11 15:58:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #สดุดี

Recent Posts 

Comments (2)

manit
IP: xxx.123.61.12
Written At 
You have done a good job !!!!
parat
IP: xxx.29.20.21
Written At 

ว่างๆ สอนการแต่งเพลง  ร้องเพลง อิสาน ให้เพื่อนหน่อยเด้อ