ดื่มน้ำชาแก้หนาว
ที่จังหวัดตากอากาศหนาว ทำให้ชาวบ้านพากันไปเก็บฝักปอกะบิด หรือ เกลียวทอง ที่ขึ้นตามป่าละเมาะ และจะออกฝักในช่วงฤดูหนาวเพียงครั้งเดียวนำไปตากแห้ง และต้มดื่มแทนน้ำชาเพื่อคลายหนาว  รวมทั้งแก้โรคปวดตามร่างกายด้วยซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา  

ที่กาญจนบุรี ดอกออก ปีละครั้ง เก็บฝักมาอบ มาคั่วอบแห้ง นำมาต้ม ทำเป็นน้ำชา สรรพคุณ ลดน้ำตาลในเบาหวาน ลดไขมันในเลือด ลดความดันโลหิต อะไรอีกหลายหลายอย่าง สินค้าโอทอปของจังหวัด ภาคเหนือใช้แก้หนาว ต้มดื่มน้ำชา ภาคใต้บ้านเรา มีหรือเปล่า ลองสืบค้นข้อมูลดูก่อน