ความเป็นมาของการนำเนื้อความในหนังสือ "การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง" ของ ทิพย์พาพร ตันติสุนทร มาเผยแพร่

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง โดย ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

ผมมีโอกาสได้พบและรู้จักอาจารย์ทิพย์พาพร ตันติสุนทร ๒ ครั้ง ติดๆกันในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ การพบครั้งที่ ๒ ท่านมอบหนังสือ "การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง" ( Civic Education for Thai Society)


 ช่วงปีใหม่มีเวลาว่างจึงนำหนังสือเล่มนี้มาอ่าน ประทับใจกับเนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้มาก ทำให้ผมได้ความรู้ใหม่ๆและเข้าใจเรื่องของ พลเมืองกับการเมืองอย่างถูกต้อง ตรงกันข้ามกับความเข้าใจเดิมที่คิดว่าการเมืองเป็นเรื่องไม่ดี ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง ยิ่งอ่านยิ่งได้รับความรู้และเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คนไทยควรรับทราบ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเผยแพร่หนังสือเล่มนี้ให้อยู่ในมือของคนไทยทุกครอบครัว นำไปอ่านและศึกษาให้เข้าใจ โดยสามารถหาชื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ ศาลาพระเกี้ยว โทร ๐๒-๒๕๕๔๔๖๖, หรือ 

สยามสแควร์ โทร ๐๒-๒๕๑๖๑๔๑ e-mail :[email protected] ; www.cubook.chula.ac.th

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการหาซื้อหนังสือ ผมได้ขออนุญาตอาจารย์ทิพย์พาพร คัดลอกบางตอนในหนังสือออกเผยแพร่ในสมุดบันทึกของผมใน www.gotoknow.org ในชื่อว่า "การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง" นอกจากนั้นยังรับทราบว่าอาจารย์กำลังจัดทำ e-book สำหรับหนังสือเล่มนี้ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมกราคม นี้ ก็เป็นอีกช่องทางที่จะเข้าถึงเนื้อหาสาระของหนังสือได้อย่างสมบูรณ์

โปรดติดตามอ่านตอนแรกในบันทึกหัวข้อ "วิถีไทยกับการสร้างความเป็นพลเมือง"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง Civic Education for Thai Societyความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

515489

เขียน

08 Jan 2013 @ 11:46
()

แก้ไข

09 Jan 2013 @ 23:26
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง