เมื่อวันอังคารที่ 19 ก.ย.ที่ผ่านมา  อ.พรพรต หัวเรือใหญ่ด้านงานวิจัย จัดเวที (เล็กๆ) ระดมสมองเรื่องการทำ R2R  ผู้เข้าร่วมมาจากหน่วยต่างๆ ประมาณ 15 คน มีทั้งคุณกิจที่ยังมีประสบการณ์น้อย คุณกิจที่มีผลงานบ้างแล้ว  คุณอำนวยที่มีประสบการณ์ช่ำชอง และคุณที่กำลังจะเป็นคุณอำนวย (เช่น คุณโอ๋ และ อ.สมรมาศ) เป็นต้น

อ.พรพรต ยกตัวอย่างประเด็นที่จะให้ระดมสมอง เช่น ระยะเวลาโครงการ การนำเสนอ  ผลของโครงการ  ตนเองเสนอให้คุยเรื่อง รูปแบบโครงการด้วย

ความเห็นเรื่องระยะเวลา   การนำเสนอโครงการ และ ผลของโครงการ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ

  • ระยะเวลาโครงการ ขึ้นกับเนื้อหาของโครงการ แต่เห็นด้วยคงต้องกำหนด ไม่สั้น ไม่ยาวไป สักประมาณ 1 ปี
  • การนำเสนอโครงการ  ชอบการนำเสนอแบบ Patho Otop
  • ผลของโครงการ อยากให้ออกมาจนถึงผลงานตีพิมพ์

ประเด็นเรื่องรูปแบบโครงการ R2R นั้น

  • หลายเสียงบอกว่า ชอบโครงการ Patho Otop เป็นโครงการเปิด ไม่จำกัดรูปแบบ ทุกคนเข้าร่วมได้หมด  ส่วนใหญ่อยากให้ R2R รวมกันไปกับ Patho Otop3  แต่อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยในกระบวนการเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลงานจนถึงขั้นสุดท้าย คือการตีพิมพ์

อีกประเด็นที่คุยกันมากคือเรื่อง โจทย์วิจัย  ทุกคนเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้หละที่ยาก

  • คุณศิริบอกว่า ทุกคนมีปัญหา แต่ไม่รู้จะเอามาทำวิจัยอย่างไร 
  • คุณ nidnoi มองลึกไปอีกว่า ทำงานซ้ำๆ ทุกๆ วัน มองไม่เห็นเป็นปัญหา อาจต้องมีใครเข้ามาช่วยมอง
  • อ.สมรมาศเสนอว่าน่าจะมีการคุยกันในกลุ่มย่อย   มีการคุยกับทาง clinician  ตรงนี้ คุณโอ๋ กับตนเอง เห็นด้วยอย่างยิ่ง

วิธีได้มาของโจทย์วิจัยที่โดนใจมากในวันนั้น มาจากคำบอกเล่าของผู้มากประสบการณ์-พี่สมแข ผู้เฒ่าแห่งพันธุศาสตร์ค่ะ   เธอบอกว่า "ที่หน่วยมีการประชุมหน่วยทุกสัปดาห์   คุยว่าเจอปัญหาอะไร  ตัวเอง (พี่แข) เนื่องจากทำงานมานาน ก็จะเห็นทางว่าจุดนั้น จุดนี้ น่าจะหาคำตอบ  แล้วก็มีอ.พรพรต และ อ.สินิจธร ช่วยให้ความเห็นว่า จะทำเป็นวิจัยได้อย่างไร"  

 
 อ.พรพรต  คุณสมสิน (เลขาคนเก่ง)  และ น้องวรศา น้องใหม่ไฟแรง คุณตา nidnoi (ก้มทำอะไรอยู่?) คุณอานุไร พี่แข และ คุณปู
   
 พี่แข กำลังบอกเคล็ดลับของการหาโจทย์วิจัยของพันธุศาสตร์  บรรดาคุณอำนวย: อ.เสาวรัตน์  อ.สมรมาศ  และ คุณโอ๋