เกณฑ์เสนองานวิชาการ


รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือก.พ.อ. แจ้งผลการประชุมก.พ.อ.เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่าง ประกาศก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ทั้งนี้ เพื่อให้หลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการ ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ใน การแก้ปัญหา หรือพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ส่งข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการพิจารณากำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ และมาตรการหรือแนวทางที่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งใช้ในการลดระยะเวลา เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการในการเร่งรัดการดำเนินการที่เหมาะสมใน เรื่องดังกล่าวกับแต่ละสถาบันต่อไป ซึ่งระยะเวลาเฉลี่ยดังกล่าวได้พิจารณาจากเวลาในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย 45 แห่ง โดยตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้เวลาดำเนินการเฉลี่ย 14 เดือน ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ใช้เวลาเฉลี่ย 15 เดือน และตำแหน่งศาสตราจารย์ ใช้เวลาเฉลี่ย 17 เดือน 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หมายเลขบันทึก: 512136เขียนเมื่อ 15 ธันวาคม 2012 16:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 ธันวาคม 2012 07:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี