วันนี้หลังการประชุมงานแผนสถาบันบำราศฯ วันที่ 1 (มีทั้งหมด 2 วัน) ตั้งใจพักผ่อนด้วยการอ่าน Blog G2K พออ่านมาจนหมดในส่วนของบุคลากรสถาบันบันทึกไว้ นึกขึ้นได้ว่าระหว่างการประชุมนำเสนอแผนในวันนี้ สิ่งที่ดิฉันมองด้วยความชื่นชมตั้งแต่เริ่มการประชุม คือมิติใหม่ของการทำงานแผนของคุณหมอกิตติ์พงศ์ (นพ.กนก) 

          หลายท่าoคงยังไม่ทราบว่า ขณะนี้งานแผนย้ายไปอยู่ที่ตึก 8 ชั้น 3 แล้ว ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงของศูนย์พัฒนาคุณภาพ ดังนั้น ระยะนี้จึงเห็นคุณหมอผ่านไปผ่านมาบ่อยมากๆ และกลับช้า (เย็น) บ่อยๆ มีหลายครั้งที่ได้มีโอกาส ลปรร. ในเรื่องงานประชุมแผนครั้งนี้

          และในวันนี้ระหว่างการสรุปแต่ละกลุ่มงาน/งานที่นำเสนอ คุณหมอจะสรุปประเด็นที่สำคัญและเสนอแนะในส่วนที่ควรต่อยอด เพื่อให้แผนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผลการปฏิบัติต่อไป มีการชี้แจงระยะเวลาและแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ด้วย

          สิ่งสำคัญ คือ คุณหมอได้ชื่นชมทุกคนที่นำเสนอด้วยบุคลิกและการแสดงออกถึงความจริงใจ ให้เกียรติผู้อาวุโส มีการขอบคุณผู้ร่วมการประชุมทุกท่าน นัดหมายการประชุมครั้งต่อไปและปิดการประชุมในวันนี้ด้วยความประทับใจ

          นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีของการดำเนินงานแผนของสถาบันที่มีผู้รับผิดชอบงานเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะ & ศักยภาพ และทำงานด้วยใจจริงๆ ค่ะ